Skip to main content

Բուժում - Աղիների բորբոքային հիվանդություն

Աղիների բորբոքային հիվանդության (ԱԲՀ) բուժման նպատակն է նվազեցնել բորբոքումը, որն առաջացնում է ձեր գանգատներն ու ախտանիշները:

Լավագույն դեպքում բուժումը կարող է օգնել ոչ միայն ախտանիշների թեթևացմանը, այլև երկարաժամկետ ախտադադարի (ռեմիսիա) և բարդությունների ռիսկի նվազեցմանը: ԱԲՀ-ի բուժումը սովորաբար ներառում է դեղորայքային բուժում կամ վիրահատություն, որից հետո սովորաբար շարունակվում է դեղորայքային բուժումը:

Հակաբորբոքային դեղամիջոցներ

Հակաբորբոքային դեղերը հաճախ խոցային կոլիտի բուժման առաջին քայլն են և կարող են օգնել թեթև և միջին ծանրության հիվանդության դեպքում: Հակաբորբոքային միջոցները ներառում են ամինոսալիցիլատներ, ինչպիսիք են Մեսալամինը (Դելզիկոլ, Ռովազա և այլն), Բալսալազիդը (Կոլազալ) և Օլզալապինը (Դիպենտում):

Կորտիկոստերոիդների սահմանափակ ժամանակով կուրսերը նույնպես օգտագործվում են ախտադադարին աջակցելու համար: Բացի հակաբորբոքայինից, ստերոիդները նաև ունեն իմունային համակարգը ճնշող ազդեցություն: Դեղամիջոցի ընտրությունը կախված է ձեր հաստ աղիքի ախտահարման տեղակայումից:

Իմունային համակարգի ընկճողներ (իմունոսուպրեսորներ)

Այս դեղամիջոցները տարբեր եղանակներով ճնշում են ձեր իմունային պատասխանը, որը ձեր օրգանիզմում սկիզբ է դնում բորբոքում առաջացնող և մարսողական խողովակի լորձաթաղանթն ախտահարող քիմիական նյութերի արտադրությանն ու ազատմանը:

Իմունոսուպրեսոր ազդեցությամբ դեղամիջոցների որոշ օրինակներ են՝ Ազաթիոպրին (Ազասան, Իմուրան), Մերկապտոպուրին (Պուրինետոլ, Պուրիքսան) և Մետոտրեքսատ (Տրեքսալ):

Բոլորովին վերջերս ԱԲՀ-ի բուժման համար հասանելի են դարձել բերանային (օրալ) միջոցներ, որոնք նաև հայտնի են որպես «փոքր մոլեկուլներ»: Դրանցից են՝ Տոֆացիտինիբ (Քսելյանզ), Ուպդացիտինիբ (Ռինվոքս) և Օզանիմոդ (Զոպոզիա):

ԱՄՆ Սննդի և դեղերի վարչությունը (FDA) վերջերս նախազգուշացում է հրապարակել Տոֆացիտինիբի մասին՝ տեղեկացնելով, որ նախնական ուսումնասիրությունների համաձայն այս դեղամիջոցն ընդունելուց հետո մեծանում է լուրջ սրտային խնդիրների և քաղցկեղի ռիսկը: Եթե ​​դուք Տոֆացիտինիբ եք ընդունում խոցային կոլիտի համար, մի՛ դադարեցրեք դեղորայքի ընդունումը առանց նախապես ձեր բժշկի հետ խորհրդակցելու:

Կենսաբանական նյութեր (բիոլոջիկներ)

Կենսաբանական պատրաստուկները ներկայացնում են դեղամիջոցների ավելի նոր դաս, որի բուժական ազդեցությունն ուղղված է օրգանիզմում բորբոքում առաջացնող սպիտակուցների չեզոքացմանը: Որոշները ներարկվում են ներերակային ինֆուզիաների միջոցով, իսկ մյուսները ներարկումներ են, որոնք դուք ինքներդ եք կատարում: Օրինակներից են՝ Ինֆլիքսիմաբ (Ռեմիկադե), Ադալիմումաբ (Հումրիա), Գոլիմումաբ (Սիմպոնի), Ցերտոլիզումաբ (Ցիմզիա), Վոդոլիզումաբ (Էնտիվիո), Ուստեկինումաբ (Ստելարա) և Ռիզանկիզումաբ (Սկիրիզի):

Հակաբիոտիկներ

Հակաբիոտիկներ կարող են նշանակվել ի լրում այլ դեղամիջոցների կամ, երբ վարակը մտահոգիչ է, օրինակ՝ շեքային (պերիանալ) Կրոնի հիվանդության դեպքում: Հաճախ նշանակվող հակաբիոտիկներից են՝ Ցիպրոֆլոքասին (Ցիպրո) և Մետրոնիդազոլ (Ֆլաժիլ):

Այլ դեղամիջոցներ և հավելումներ

Բորբոքման վերահսկմանը զուգահեռ, որոշ դեղամիջոցներ կարող են օգնել ձեր գանգատների և ախտանիշների թեթևացմանը, սակայն միշտ խոսեք ձեր բժշկի հետ նախքան որևէ դեղամիջոց ինքնուրույն ընդունելը: Կախված ԱԲՀ-ի ծանրության աստիճանից՝ ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալներից մեկնումեկը կամ մի քանիսը:

  • Լուծի դեմ դեղամիջոցներ. բջջանքային (բջջանյութային) հավելումը, ինչպիսին է Պսիլիումի փոշին (Մետամուցիլ) կամ Մեթիլցելյուլոզը (Ցիտրուցել), կարող է օգնել թեթևից մինչև չափավոր ծանրության փորլուծությունից ազատվելուն՝ ավելացնելով ձեր կղանքի ծավալը: Ավելի ծանր փորլուծության դեպքում Լոպերամիդը (Իմոդիում A-D) կարող է արդյունավետ լինել: Այս դեղամիջոցները կարող են անարդյունավետ կամ նույնիսկ վնասակար լինել կպումներով կամ որոշակի վարակներով մարդկանց որոշակի խմբերի համար: Ուստի, անպայման խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ այս դեղամիջոցներն ընդունելուց առաջ:
  • Ցավազրկողներ. թույլ ցավի դեպքում ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ Ացետամինոֆեն (Պարացետամոլ, Թայլենոլ և այլն): Այնուամենայնիվ, Իբուպրոֆենը (Ադվիլ, Մոտրին IB և այլն), Նապրոքսեն նատրիումը (Ալեվե) և Դիկլոֆենակ նատրիումը, հավանաբար, կսաստկացնեն ձեր ախտանիշները և նաև կարող են վատթարացնել ձեր հիվանդության ընթացքը:
  • Վիտամիններ և հավելումներ. եթե ​​ձեր աղիներով բավարար քանակությամբ սննդանյութեր չեն ներծծվում, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ վիտամիններ և սննդային հավելումներ:

Սննդանյութային աջակցություն

Երբ ունեք քաշի լուրջ կորուստ, ԱԲՀ-ի բուժման ընթացքում ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հատուկ սննդակարգ, որը տրվում է սնուցող խողովակի (էնտերալ սնուցում) կամ երակով ներարկվող սննդանյութերի (պարենտերալ սնուցում) միջոցով: Սա կարող է բարելավել ձեր ընդհանուր սնուցման վիճակը և թույլ տալ, որ ձեր աղիները հանգստանան: Աղիների հանգիստ վիճակը նաև կարող է կարճաժամկետ նվազեցնել բորբոքումը:

Եթե ​​ունեք աղիքի լուսանցքի նեղացում (ստենոզ) կամ կպումներ, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ցածր մնացորդային սննդակարգ: Սա կօգնի նվազագույնի հասցնել այն հավանականությունը, որ չմարսված սնունդը կանգ կառնի ձեր աղիքի նեղ հատվածում և կհանգեցնի վերջինիս խցանման (աղիքային անանցանելիության):

Վիրահատություն

Եթե ​​սննդակարգի և ապրելակերպի փոփոխությունները, դեղորայքային կամ այլ բուժումները չեն վերացնում ձեր ԱԲՀ-ի գանգատներն ու ախտանիշները, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ վիրահատություն:

  • Խոցային կոլիտի վիրահատական բուժում. վիրահատությունը ներառում է ամբողջ հաստ աղիքի և ուղիղ աղիքի հեռացում և հետանցքին կցված ներքին պարկի ձևավորում, որը թույլ է տալիս աղիները դատարկել առանց արտաքին պարկի անհրաժեշտության: Որոշ դեպքերում նման ներքին պարկ ձևավորելը հնարավոր չէ: Փոխարենը, վիրաբույժները ձեր որովայնի պատի վրա ստեղծում են մշտական ​​բացվածք (զստաղիքային կամ իլեալ ստոմա), որի միջով կղանքը դատարկվում է արտաքին պոլիէթիլենային պարկի մեջ:
  • Կրոնի հիվանդության վիրահատական բուժում. Կրոնի հիվանդությամբ մարդկանց մինչև երկու երրորդին կյանքի ընթացքում պահանջվում է առնվազն մեկ վիրահատություն: Այնուամենայնիվ, վիրահատությունը չի բուժում Կրոնի հիվանդությունը: Վիրահատության ընթացքում վիրաբույժը հեռացնում է ձեր մարսողական խողովակի վնասված հատվածը, որից հետո միմյանց միացնում (բերանակցում) առողջ հատվածները: Վիրահատությունը կարող է նշանակվել նաև խուղակների (ֆիստուլների) փակման և թարախակույտերի դատարկման (դրենավորման) համար: Կրոնի հիվանդության վիրահատության օգուտներն, այնուամենայնիվ, հաճախ ժամանակավոր են: Հիվանդությունը հաճախ կրկնվում է, սովորաբար՝ միմյանց բերանակցված հյուսվածքների շրջանում: Լավագույն մոտեցումը վիրահատությունից հետո դեղորայքային բուժումն է՝ ուղղված հիվանդության կրկնության ռիսկի նվազեցմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 01-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 26-04-2024