Skip to main content

Նկարագիր - Ձախ փորոքի գերաճ

Ձախ փորոքի հիպերտրոֆիան սրտի ստորին ձախ խոռոչի՝ ձախ փորոքի պատերի հաստացումն է:

Ձախ փորոքը սրտի հիմնական արտամղող՝ պոմպային խոռոչն է:

Ձախ փորոքի հիպերտրոֆիայի ժամանակ սրտի հաստացած պատը կարող է կոշտանալ: Արյան ճնշումը սրտում մեծանում է. Փոփոխությունները դժվարացնում են սրտի համար արդյունավետ կերպով արյուն մղելը: Ի վերջո, սիրտը կարող է չկարողանալ մղել այնքան ուժով, որքան անհրաժեշտ է:

Չվերահսկվող արյան բարձր ճնշումը ձախ փորոքի հիպերտրոֆիայի ամենատարածված պատճառն է: Այն հանդիպում է բարձր արյան ճնշմամբ մարդկանց 25%-ի մոտ և հեշտությամբ ախտորոշվում է էխոսրտագրության միջոցով: Բարդությունները ներառում են սրտի անկանոն ռիթմ, որը կոչվում է առիթմիա և սրտային անբավարարություն:

Ձախ փորոքի հիպերտրոֆիայի բուժումը կախված է պատճառից: Բուժումը կարող է ներառել դեղորայք կամ վիրահատություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024