Ձախ փորոքի հիպերտրոֆիա. բուժում

Ձախ փորոքի հիպերտրոֆիա. բուժում

Արյան ճնշումը նվազեցնող դեղերը կարող են օգնել ձախ փորոքի հետագա մեծացման կանխարգելմանը և նույնիսկ փոքրացնեն գերաճած մկանները:

Ձախ փորոքի հիպերտրոֆիան սովորաբար բուժում են դեղերով:

Դեղեր

  • Անգիոտենզին-փոխակերպող ֆերմենտի (ԱՓՖ, անգլերեն՝ ACE) պաշարիչներ. ԱՓՖ պաշարիչները կամ ինհիբիտորները լայնացնում են արյունատար անոթները և նվազեցնում արյան ճնշումը, բարելավում սրտի արյունամատակարարումը և կրճատում ձախ փորոքի հետբեռնվածությունը (այն դիմադրությունը, որը կծկվող փորոքը պետք է հաղթահարի արյունն արտամղելիս): Այս խմբի դեղերի օրինակներից են՝ Կապտոպրիլ (Կապոտեն), Էնալապրիլ (Վազոտեկ) և Լիզինոպրիլը (Պրինիվիլ, Զեստրիլ, Զեստորետիկ): Կողմնակի ազդեցություններց է քիչ թվով մարդկանց մոտ առաջացող գրգռիչ չոր հազը:
  • Անգիոտենզին II ընկալիչների պաշարիչներ (ԱԸՊ, անգլերեն՝ ARB). այս խմբի դեղերը, օրինակ՝ Լոզարտանը (Կոզաար) օժտված են ԱՓՖ պաշարիչների համանման օգտակար ազդեցություններով, սակայն չեն առաջացնում կայուն հազ:
  • Կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ (կալցիումի անտագոնիստներ). այս դեղերը կանխարգելում են կալցիումի մուտքը սրտի և անոթների մկանաբջիջներ, որի արդյունքում անոթները լայնանում են՝ նվազեցնելով արյան ճնշումը: Օրինակներից են Ամլոդիպինը (Նորվազք) և Դիլթիազեմը (Կարդիզեմ, Տիազակ):
  • Միզամուղներ. թիազիդային միզամուղները կրճատում են արյունատար անոթներում առկա հեղուկների քանակը և նվազեցնում արյան ճնշումը: Օրինակներից են Քլորթիալիդոնը և Հիդրոքլորթիազիդը (Միկրոզիդ):
  • Բետա-բլոկատորներ. բետա-պաշարիչները, օրինակ՝ Աթենոլոլը (Տենորմին), դանդաղեցնում են սրտազարկը, նվազեցնում արյան ճնշումը և կանխարգելում սթրեսային հորմոնների որոշ վնասակար ազդեցությունները: Այս դեղերը հիպերտենզիայի սկզբնական բուժման մեջ սովորաբար չեն նշանակվում, և բժիշկը կարող է առաջարկել որևէ բետա-բլոկատորի ավելացում, եթե այլ խմբի դեղերը միայնակ բավարար արդյունավետ չեն:

Վիրահատություն կամ այլ միջոցառումներ

Աորտալ փականի սթենոզի բուժումը

Եթե ձախ փորոքի հիպերտրոֆիան զարգացել է աորտալ փականի սթենոզի պատճառով, կարող է առաջանալ նեղացած փականը վերականգնող կամ արհեստական փականով փոխարինող վիրահատության անհրաժեշտություն:

Պատճառային հիվանդությունների բուժումը

  • Հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիա. հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիայի պատճառով զարգացած ձախ փորոքի հիպերտրոֆիան կարելի է բուժել դեղերով, ոչ վիրահատական միջամտություններով, վիրահատությամբ, իմպլանտացվող սարքերով և ապրելակերպի փոփոխություններով:
  • Ամիլոիդոզ. ամիլոիդոզի բուժումը ներառում է դեղեր, քիմիոթերապիա և, հնարավոր է, ցողունային բջիջների փոխպատվաստում:
  • Քնի ապնոէ. քնի անոէի բուժումը կարող է նվազեցնել զարկերակային ճնշումը և օգնել ձախ փորոքի գերաճի ետ զարգացմանը, եթե վերջինս պատճառվել է բարձր արյան ճնշմամբ: Այն ներառում է քնած ժամանակ CPAP սարքի օգտագործում և բուժման այլ տեսակներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-03-2021