Skip to main content

Ախտորոշում - Ձախ փորոքի գերաճ

Ձեր գանգատնելը լսելուց հետո բժիշկը կսկսի հարցեր տալ, որպեսզի ճշտի դրանց բնույթը, կապը ձեր ընդհանուր առողջական վիճակի կամ ուղեկցող հիվանդությունների հետ:

Բժիշկը կարող է նաև հետաքրքրվել ձեր ընտանեկան անամնեզով` այն առողջական խնդիրներով, որոնք կարող են ունենալ ժառանգական ծագում:

Այնուհետև բժիշկը մանրակրկիտ կզննի ձեզ, այդ թվում՝ կչափի ձեր արյան ճնշումը, կշոշափի անոթազարկը (պուլս) և կլսի ձեր թոքերն ու սիրտը (աուսկուլտացիա):

Անհրաժեշտության դեպքում, եթե կասկածի ձախ փորոքի գերաճ, նա հավանաբար խորհուրդ կտա անցնել մի շարք հետազոտություններ:

  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). ԷՍԳ-ն գրանցում է ձեր սրտի երկայնքով տարածվող էլեկտրական ազդանիշները: ԷՍԳ-ն թույլ է տալիս գրանցել ձախ փորոքի մկանային հյուսվածքի գերաճը՝ որպես այսպես կոչված «սրտի էլեկտրական առանցքի ձախ թեքում»:
  • Էխոսրտագրություն. սա նույն «սրտի էխոն» է, որը թույլ է տալիս գերձայնային ալիքների օգնությամբ ստանալ «ռեալ ժամանակի» մեջ սրտի կառուցվածքը ներկայացնող պատկերներ: Էխոսրտագրության շնորհիվ բժիշկը կարող է հայտնաբերել ձեր սրտի ձախ փորոքի մկանային հյուսվածքի հաստացումը, գնահատել յուրաքանչյուր կծկման ընթացքում սրտի խոռոչներով արյան հոսքը, ինչպես նաև ձախ փորոքի գերաճի հետ կապված սրտի փականային շեղումները, օրինակ՝ աորտալ փականի սթենոզը (նեղացում):
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). սա մագնիսական ալիքների օգնությամբ տարբեր հատումներով սրտի մանրակրկիտ կառուցվածքը ներկայացնող պատկերներ տրամադրող հետազոտություն է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 15-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024