Skip to main content

Թոքի քաղցկեղը քաղցկեղի մի տեսակ է, որը սկսվում է թոքից:

Ձեր թոքերը կրծքավանդակի երկու սպունգանման օրգաններ են, որոնք կլանում են թթվածին, երբ դուք ներշնչում եք և արտազատում ածխաթթու գազ, երբ արտաշնչում եք:

Թոքի քաղցկեղն ամբողջ աշխարհում քաղցկեղից մահացության գլխավոր պատճառն է։

Ծխող մարդիկ ունեն թոքի քաղցկեղի ամենամեծ ռիսկը, չնայած այս քաղցկեղը կարող է առաջանալ նաև այն մարդկանց մոտ, ովքեր երբեք չեն ծխել: Թոքի քաղցկեղի ռիսկը մեծանում է ձեր ծխած ծխախոտի օգտագործման տևողության և քանակի հետ: Եթե թողնեք ծխելը, նույնիսկ երկար տարիներ ծխելուց հետո, կարող եք զգալիորեն նվազեցնել թոքի քաղցկեղի զարգացման հավանականությունը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-06-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024