Թոքի քաղցկեղ. ախտորոշում

Թոքի քաղցկեղ. ախտորոշում
Անգլերեն անվանումը՝ Lung Cancer Diagnosis

Թոքի քաղցկեղի ախտորոշումը հաստատելու կամ հիվանդության առկայությունը ժխտելու համար բժիշկներն օգտվում են ախտորոշիչ տարբեր հետազոտություններից։

Մասնավորապես, թոքերի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ ավելի հաճախ օգտագործվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

  • խորխի բջջաբանական հետազոտություն (ցիտոլոգիա), երբ թոքերում արտադրվող և բրոնխներում կուտակվող խորխը նմուշառվում և ենթարկվում է մանրադիտակային զննման
  • թոքերի և հարակից օրգանների պատկերում, որը կարող է ներառել կրծքավանդակի ռենտգենյան հետազոտությունը, համակարգչային տոմոգրաֆիան կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ)
  • բրոնխոսկոպիա, որը բրոնխների լորձաթաղանթի զննման էնդոսկոպիկ մեթոդ է (բրոնխոսկոպիան սովորաբար անցկացվում է տեղային կամ ընդհանուր անզգայացման ներքո)
  • բիոպսիա, որը բրոնխոսկոպիայի միջոցով նմուշառված թոքային հյուսվածքի մանրադիտակային զննումն է, որը քաղցկեղային բջիջների հայտնաբերման և քաղցկեղի առկայությունը հաստատող ամենահավաստի հետազոտությունն է
  • բարակ ասեղով ասպիրացիա, որը կարող է փոխարինել բիոպսիային բոլոր այն դեպքերում, երբ նմուշառման ենթակա թոքային հյուսվածքն ունի բրոնխոսկոպիայով անհասանելի տեղակայում։

Որոշ դեպքերում թոքային հյուսվածքի բիոպսիան կարող է կատարվել ոչ թե բրոնխոսկոպիայի, այլ վիրահատական միջոցով (կամ վիրահատության ընթացքում):

Հոդվածը վերանայվել է՝ 21-04-2019