Թոքի քաղցկեղ. բուժում

Թոքի քաղցկեղ. բուժում

Բժիշկը ձեզ հետ միասին ընտրում է քաղցկեղի բուժման ծրագիր, որը հիմնված է բազմաթիվ գործոնների վրա, այդ թվում՝ ընդհանուր առողջական վիճակ, քաղցկեղի տեսակ և փուլ, բուժման մեթոդի ձեր նախապատվությունը և այլն:

Որոշ դեպքերում կարող եք որոշել չսկսել բուժման երկարատև կուրսը: Օրինակ, կարող եք զգալ, որ բուժման կողմնակի ազդեցությունները կարող են գերակշռել հնարավոր օգուտները: Նման դեպքերում բժիշկը կարող է առաջարկել պալիատիվ բուժում, որը սահմանափակվում է թոքի քաղցկեղի ախտանիշների մեղմացմամբ (օրինակ՝ ցավ և շնչարգելություն):

Վիրահատություն

Վիրահատության ընթացքում վիրաբույժը ձգտում է հեռացնել թոքի քաղցկեղը՝ ընդգրկելով առողջ հյուսվածքի սահմանները: Թոքի քաղցկեղի հեռացման միջամտությունները ներառում են՝

  • ենթաբլթային կամ սեպաձև մասնահատում (ռեզեկցիա), երբ հեռացվում է թոքի փոքր հատված առողջ հյուսվածքի սահմաններով
  • սեգմենտային մասնահատում (ռեզեկցիա), երբ հեռացվում է թոքի ավելի մեծ մաս, բայց ոչ ամբողջական բիլթը
  • բլթի հեռացում (լոբէկտոմիա), երբ հեռացվում է թոքերից մեկնումեկի բիլթը
  • պնևմոնէկտոմիա, երբ հեռացվում է ամբողջական թոքը:

Վիրահատության ընթացքում վիրաբույժը նաև հեռացնում է կրծքավանդակի խոռոչի ավշային հանգույցները, որ ստուգի դրանց քաղցկեղային ախտահարումը:

Վիհարատությունը կարող է դառնալ բուժման տարբերակ, եթե քաղցկեղը չի տարածվել թոքի սահմաններից դուրս: Եթե ունեք մեծ քաղցկեղ, մինչև վիրահատությունը բժիշկը կարող է առաջարկել քիմիոթերապիա կամ ճառագայթային բուժում, որ կրճատվի թոքի քաղցկեղի չափսը: Եթե վտանգ կա, որ վիրահատությունից հետո մնացել են քաղցկեղային բջիջներ կամ քաղցկեղը կարող է կրկնվել, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ վիրահատությանը հաջորդող քիմիոթերապիա կամ ճառագայթային բուժում:

Ճառագայթային բուժում

Ճառագայթային բուժումն օգտագործում է բարձր էներգիայի ռենգենյան կամ այլ ճառագայթներ, որ ոչնչացվեն քաղցկեղային բջիջները: Բուժման այս տեսակի ժամանակ դուք պառկում եք սեղանին և ձեր շուրջը պտտվում է ճառագայթային բուժման սարքը՝ ճառագայթներն ուղղելով մարմնի նախապես որոշված կետեր:

Տեղային մեծացող թոքի քաղցկեղի դեպքում ճառագայթումը կարող է օգտագործվել մինչև վիրահատությունը կամ դրանից հետո: Այն հաճախ զուգակցվում է քիմիոթերապիայի հետ: Եթե վիրահատություն հնարավոր չէ, ճառագայթային բուժումը և քիմիոթերապիան կարող են դառնալ առաջնային բուժման մեթոդներ:

Տարածուն և մարմնի այլ շրջաններ տարածված թոքի քաղցկեղների դեպքում ճառագայթային բուժումը կարող է օգնել ախտանիշների, օրինակ՝ ցավի մեղմացմանը:

Քիմիոթերապիա

Քիմիոթերապիան օգտագործում է դեղամիջոցներ, որոնք կարող են ոչնչացնել քաղցկեղային բջիջները: Քիմիոթերապիայի դեղամիջոցները նշանակվում են ներերակային ճանապահով կամ ավելի հազվադեպ՝ ներքին ընդունմամբ (օրալ): Այս դեղամիջոցների տարբեր համակցումները սովորաբար նշանակվում են շաբաթներ կամ ամիսներ տևող բուժման կուրսերով, որոնց միջև բուժումն ընդմիջովում է՝ օրգանիզմին տալով վերականգնվելու ժամանակ:

Քիմիոթերապիան հաճախ օգտագործվում է վիրահատությունից հետո, որ ոչնչացվեն միջամտությունից հետո մնացած քաղցկեղային բջիջները: Այն կարող է նշանակվել առանձին կամ զուգակցվել ճառագայթային բուժման հետ: Քիմիոթերապիան նաև կարող է նշանակվել վիրահատությունից առաջ, որ փոքրացվի քաղցկեղի չափը և վիրահատությունը դարձնի տեխնիկապես ավելի հեշտ:

Տարածուն թոքի քաղցկեղի ժամանակ քիմիոթերապիան կարող է օգտագործվել ցավը և այլ ախտանիշները մեղմացնելու համար:

Ստերեոտակտիկ ճառագայթային բուժում

Ստերեոտակտիկ ճառագայթային բուժումը, որը հայտնի է որպես ռադիովիրաբուժություն, հզոր ճառագայթային բուժում է, որի ընթացքում տարբեր անկյուններից քաղցկեղի վրա ուղղում են բազմաթիվ ճառագայթման փնջեր: Բուժման այս տեսակը կազմված է մեկ կամ մի քանի կուրսից:

Ռադիովիրաբուժությունը կարող է դառնալ բուժման տարբերակ, երբ առկա է փոքր քաղցկեղ, որը վիրահատական հեռացման ենթակա չէ: Այն նաև կարող է օգտագործվել այլ շրջաններ, այդ թվում՝ գլխուղեղ տարածված քաղցկեղների բուժման մեջ:

Թիրախային դեղորայքային բուժում

Թիրախային դեղորայքային բուժումը կենտրոնանում է քաղցկեղային բջիջներում առկա հատուկ գեների, սպիտակուցների կամ հյուսվածքային միջավայրի վրա, որոնք նպաստում են քաղցկեղի աճին և գոյատևմանը: Արգելափակելով դրանք, թիրախային բուժումն ընկճում է քաղցկեղային բջիջների աճն և տարածումը՝ ի վերջո հանգեցնելով դրանց ոչնչացմանը: մինչդեռ առողջ բջիջների վնասումը սահմանափակ է։

Կան թիրախային բուժման բազմաթիվ դեղամիջոցներ, սակայն դրանց մեծ մասը նշանակվում է միայն տարածուն կամ կրկնվող քաղցկեղների համար:

Թիրախային բուժման որոշ տեսակներ արդյունավետ են միայն այն դեպքերում, երբ քաղցկեղային բջիջներն ունեն հստակ գենետիկ մուտացիաներ: Ուստի մինչև նման բուժում նախաձեռնելը բժիշկը կառաջարկի, որ քաղցկեղային բջիջներն անցնեն հատուկ լաբորատոր հետազոտություն, որ գնահատվի դեղերի օգտակարությունը:

Իմունոթերապիա

Իմունոթերապիան կամ կենսաբանական բուժումը խթանում է օրգանիզմի բնական պաշտպանությունը՝ հաղթելու քաղցկեղը: Իմունային համակարգը կարող է անտեսել քաղցկեղային բջիջները, քանի որ վերջիններս արտադրում են իմունային բջիջներից թաքնվելուն օգնող սպիտակուցներ: Իմունային բուժումն ընդհատում է այս գործընթացը:

Իմունային բուժումը սովարաբար նշանակվում է տեղային զարգացած թոքի քաղցկեղների և այն քաղցկեղների դեպքում, որոնք տարածվել են օրգանիզմի այլ շրջաններ:

Պալիատիվ խնամք

Թոքի քաղցկեղով մարդիկ հաճախ ունեն քաղցկեղի ծանր ախտանիշներ, ինչպես նաև բուժման կողմնակի ազդեցություններ: Օժանդակող բնույթ ունեցող պալիատիվ խնամքը բժշկության առանձնահատուկ ոլորտ է, որի նպատակը գանգատների և ախտանիշների մեղմացումն է, ինչպես նաև կյանքի որակի բարելավումը: Ապացուցված է, որ պալիատիվ խնամքը կարող է նաև երկարացնել կյանքի տևողությունը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-06-2021