Skip to main content

Կանխարգելում - Թոքի քաղցկեղ

Թոքի քաղցկեղի կանխարգելման հստակ միջոց չկա, բայց դուք կարող եք նվազեցնել ձեր ռիսկը, եթե հետևեք այս խորհուրդներին:

  • Մի' ծխեք. եթե երբևէ չեք ծխել, մի' սկսեք: Զրուցեք ձեր երեխաների հետ չծխելու մասին, որ նրանք հասկանան, թե ինչպես խուսափել թոքի քաղցկեղի այս հիմնական ռիսկային գործոնից: Ձեր երեխաների հետ ծխելու վտանգի մասին զրույցներ նախաձեռնեք վաղ, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչպես արձագանքել հասակակիցների ճնշմանը:
  • Դադարեցրեք ծխելը. դադարեցրեք ծխելը հիմա: Ծխելը թողնելը նվազեցնում է թոքի քաղցկեղի ռիսկը, նույնիսկ եթե դուք տարիներ շարունակ ծխել եք: Խոսեք ձեր բժշկի հետ ծխելը դադարեցնելու մոտեցումների և օժանդակ միջոցների մասին, որոնք կարող են օգնել ձեզ թողնել ծխելը: Տարբերակները ներառում են նիկոտինին փոխարինող ապրանքներ, դեղամիջոցներ և փոխօգնության խմբեր:
  • Խուսափեք պասիվ (երկրորդային) ծխելուց. եթե դուք ապրում կամ աշխատում եք ծխողի հետ, հորդորեք նրան թողնել ծխելը: Առնվազն խնդրեք նրան ծխել դրսում: Խուսափեք այն վայրերից, որտեղ մարդիկ ծխում են, ինչպիսիք են բարերն ու ռեստորանները, և փնտրեք ծխից ազատ այլընտրանքներ:
  • Ստուգեք տան ռադոնի մակարդակը. սա կարևոր է հատկապես այն դեպքերում, երբ տեղյակ եք, որ ձեր բնակավայրում ռադոնի մակարդակները խնդրահարույց են:
  • Ստուգեք ձեր տունը ռադոնի համար. ստուգեք ռադոնի մակարդակը ձեր տանը, հատկապես, եթե ապրում եք մի տարածքում, որտեղ հայտնի է, որ ռադոնը խնդիր է: Ռադոնի բարձր մակարդակը կարող է վերացվել՝ ձեր տունն ավելի անվտանգ դարձնելու համար: Ռադոնի ստուգման վերաբերյալ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր տեղական հանրային առողջապահության բաժին:
  • Աշխատավայրում խուսափեք քաղցկեղածիններից. նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք՝ աշխատավայրում թունավոր քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանվելու համար: Հետևեք ձեր գործատուի նախազգուշական միջոցներին: Օրինակ, եթե ձեզ դեմքի դիմակ են տալիս պաշտպանության համար, միշտ կրեք այն: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե ինչ ավելի բան կարող եք անել՝ աշխատավայրում ձեզ պաշտպանելու համար: Աշխատավայրում քաղցկեղածին նյութերից (կանցերոգեններից) թոքերի վնասման վտանգը մեծանում է, եթե դուք ծխում եք:
  • Ձեր սննդակարգը հարստացրեք մրգերով և բանջարեղեններով. ընտրեք առողջ սննդակարգ՝ բազմազան մրգերով և բանջարեղեններով: Վիտամինների և սննդանյութերի սննդային աղբյուրները լավագույնն են: Խուսափեք վիտամինների մեծ դեղաչափերի հաբերի տեսքով ընդունելուց, քանի որ դրանք կարող են վնասակար լինել: Օրինակ, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կարոտինի հավելումների օգտագործումը ծխող մարդկանց շրջանում բարձրացնում է քաղցկեղի ռիսկը:
  • Շաբաթվա օրերի մեծ մասը վարժանքներ արեք. եթե կանոնավոր վարժանքներ չեք անում, սկսեք դանդաղ: Փորձեք վարժանքներ անել շաբաթվա օրերի մեծ մասը։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-06-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024