Skip to main content

Ախտորոշում - Գայլախտ (Լուպուս)

Համակարգային կարմիր գայլախտի ախտորոշումը դժվար է, քանի որ գանգատներն ու ախտանիշներն անձից անձ զգալիորեն տարբերվում են:

Գայլախտի գանգատներն ու ախտանիշները կարող են ժամանակի ընթացքում փոխվել և համընկնել բազմաթիվ այլ խանգարումների հետ:

Ոչ մի հետազոտություն չի կարող հստակ ախտորոշել գայլախտը: Ախտորոշելիս բժիշկները համադրում են արյան և մեզի թեստերի, գանգատների և ախտանիշների, ինչպես նաև ֆիզիկական քննության (բուժզննման) արդյունքները:

Լաբորատոր թեստեր

  • Արյան ընդհանուր հետազոտություն (CBC). CBC-ն կարող է հայտնաբերել գայլախտին հաճախ ուղեկցող սակավարյունությունը (անեմիա), ինչպես նաև արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտներ) և թիթեղիկների (թրոմբոցիտներ) քանակների նվազեցում, էրիթրոցիտների նստման արագության (ԷՆԱ) նորմայից բարձր ցուցանիշներ (որպես համակարգային հիվանդության կամ բորբոքման ցուցիչ)։
  • Երիկամային և լյարդային թեստեր. այս թեստերը կարող են հայտնաբերել գայլախտի պատճառով զարգացած լյարդի ախտահարման և (կամ) լուպուս-գլոմերուլոնեֆրիտի առկայությունը։
  • Մեզի թեստ. մեզի շեղումները կարող են վկայել երիկամների լուպուս-ախտահարման մասին (պրոտեինուրիա, էրիթրոցիտուրիա և այլն):
  • Հակակորիզային հակամարմնի (ANA) թեստ. ANA թեստի դրական պատասխանը վկայում է իմունային համակարգի ախտաբանական խթանման մասին (թեև դրական ANA-ով մարդկանց մեծ մասի մոտ կարող է գայլախտ չլինել):

Պատկերային հետազոտություններ

  • Կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է օգնել լուպուս-պլևրիտի հայտնաբերմանը:
  • Էխոսրտագրությունը թույլ է տալիս ախտորոշել սրտի փականային և այլ ախտահարումները, որոնք կարող են զարգանալ և բարդացնել գայլախտի ընթացքը:

Բիոպսիա

  • Երիկամների բիոպսիան կարող է օգնել լուպուս-գլոմերուլոնեֆրիտի ախտորոշմանը:
  • Մաշկի բիոպսիան օգնում է մաշկի գայլախտային ախտահարման հաստատմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024