Skip to main content

Ախտորոշում - Դեղորայքի գերընդունման գլխացավ

Բժիշկը սովորաբար ախտորոշում է դեղամիջոցների գերօգտագործման գլխացավը՝ հիմնվելով քրոնիկ գլխացավերի և դեղամիջոցների հաճախակի օգտագործման պատմության վրա:

Դեղամիջոցների գերօգտագործման գլխացավն ախտորոշելիս որևէ առանձնահատուկ հետազոտության կարիք չի զգացվում: Եթե նշանակվում են որոշ հետազոտություններ, նպատակը գլխացավի այլ հնարավոր պատճառները ժխտելն է:

Բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ դադարեցնել մշտապես օգտագործվող ցավազրկողները՝ հասկանալու, թե արդյոք դրանց չափից դուրս հաճախ օգտագործումն է դարձել ձեր գլխացավերի պատճառ: Նման դեպքերում նա կարող է առաջարկել, որ ձեր ընդունած դեղերը փոխարինվեն այլ դեղերով:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024