Skip to main content

Ախտորոշում - Միտրալ ռեգուրգիտացիա

Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիան կամ միտրալ անբավարարությունը ախտորոշելու համար բժիշկն անցկացնում է ֆիզիկական քննություն (բուժզննում) և հարցեր է տալիս ձեր ախտանիշների և հիվանդության պատմության վերաբերյալ:

Բժիշկն օգտագործում է ստետոսկոպ կոչվող գործիքը՝ ձեր սիրտը և թոքերը լսելու համար։ Եթե ունեք միտրալ փականի ռեգուրգիտացիա, կարող են լսվել ոչ նորմալ հնչյուններ ու ձայներ, որը կոչվում է սրտի աղմուկ: Միտրալ փականի սրտի աղմուկն արյան ձայնն է, որը հետ է հոսում փականի միջով:

Բժիշկը նաև կարող է նշանակել հետազոտություններ՝ հաստատելու միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի ախտորոշումը կամ ստուգելու այլ վիճակների առկայությունը, որոնք կարող են առաջացնել նմանատիպ ախտանիշներ:

Հետազոտություններ

Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիան ախտորոշելու համար սովորաբար նշանակվում են հետևյալ հետազոտություններից մեկը կամ մի քանիսը:

 • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). այս հետազոտությամբ օգտագործվում են ձայնային ալիքներ՝ շարժման մեջ գտնվող սրտի պատկերներ ստեղծելու համար: Էխոսրտագրությունը ցույց է տալիս միտրալ փականի կառուցվածքը և սրտի խոռոչներով արյան հոսքը: Ստանդարտ էխոսրտագրությունը կոչվում է տրանսթորացիկ էխոսրտագրություն: Այն կարող է հաստատել միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի ախտորոշումը: Հետազոտությունը նաև կարող է ցույց տալ, թե որքան ծանր է վիճակը: Էխոսրտագրությունը նաև կարող է օգնել բնածին միտրալ փականի հիվանդության, միտրալ փականի ռևմատիկ հիվանդության և սրտի փականային այլ հիվանդությունների ախտորոշմանը: Երբեմն, միտրալ փականն ավելի մանրակրկիտ դիտելու համար անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն էխոսրտագրություն, որը կոչվում է տրանսէզոֆագեալ էխոսրտագրություն: Այս դեպքում տվիչը (տրանսդյուսեր) ներմուծվում է ներմուծվում է բերանից դեպի կերակրափող:
 • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). այս արագ և անցավ հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է սիրտը բաբախում։ Կպչուն սենսորները, որոնք կոչվում են էլեկտրոդներ, ամրացվում են կրծքավանդակին, երբեմն՝ նաև ձեռքերին և ոտքերին: Լարերը միացվում են ԷՍԳ սարքին կամ համակարգչին, որը ցուցադրում կամ տպում է արդյունքները: ԷՍԳ-ն կարող է հայտնաբերել սրտի անկանոն ռիթմերը (առիթմիաները), որոնք կապված միտրալ փականի հիվանդության հետ:
 • Կրծքավանդակի ռենտգեն. կրծքավանդակի ռենտգենը ցույց է տալիս սրտի և թոքերի վիճակը: Այս հետազոտությունը կարող է օգնել թոքերում հեղուկի առկայության կամ մեծացած սրտի ախտորոշմանը:
 • Սրտի ՄՌՏ. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան օգտագործում է մագնիսական դաշտեր և ռադիոալիքներ՝ սրտի մանրամասն պատկերների շարք ստեղծելու համար: Սրտի ՄՌՏ-ն կարող է օգնել միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի ծանրության աստիճանի գնահատմանը: Հետազոտությունը նաև մանրամասն տվյալներ է տրամադրում սրտի ստորին ձախ խոռոչի՝ ձախ փորոքի մասին:
 • Վարժանքային կամ սթրես թեստեր. այս հետազոտությունները հաճախ ներառում են վազքուղու (տրեդմիլի) վրա քայլելը կամ անշարժ հեծանիվ վարելը, քանի դեռ սիրտը ստուգվում է ԷՍԳ-ով կամ ԷխոՍԳ-ով: Սթրես թեստերն օգնում են պարզել, թե ինչպես է սիրտն արձագանքում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը և արդյոք վարժանքի ընթացքում զարգանում են միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի ախտանիշներ: Եթե դուք չեք կարող վարժանք կատարել, ձեզ կարող են տալ դեղամիջոց, որը խթանում է սրտի աշխատանքն այնպես, ինչպես լինում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ:
 • Սրտային կաթետերիզացիա. սրտային կաթետերիզացումը հաճախ չի օգտագործվում միտրալ փականի հիվանդությունն ախտորոշելու համար, սակայն կարող է նշանակվել, եթե այլ հետազոտություններով ախտորոշումը չի հաստատվում: Բժիշկը ձեռքի կամ աճուկի արյունատար անոթի լուսանցքով բարակ խողովակը, որը կոչվում է կաթետեր, ուղղորդում է դեպի սրտի զարկերակ: Կաթետերով ներմուծվում է կոնտրաստային նյութ, որը թույլ է տալիս ռենտգեն պատկերմամբ կամ տեսանկարահանմամբ ստանալ սրտի զարկերակների ավելի հստակ ուրվագծեր:

Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի փուլի որոշում

Երբ հետազոտություններով հաստատվում է միտրալ կամ սրտի այլ փականային հիվանդության ախտորոշումը, բժիշկը կարող է տեղեկացնել ձեզ, թե որ փուլում է գտնվում ձեր հիվանդությունը: Սա օգնում է, որ ձեզ նշանակվի ձեր հիվանդությանն առավել համապատասխանող բուժում:

Սրտի փականային հիվանդության փուլը կախված է տարբեր գործոններից, ինչպիսիք են ախտանիշները, հիվանդության ծանրության աստիճանը, ախտահարված փականի կառուցվածքային փոփոխությունը և սրտի խոռոչներով և թոքերով արյան հոսքի առանձնահատկությունները:

Սրտի փականային հիվանդության համար սահմանվում են հետևյալ չորս հիմնական փուլերը:

 • Փուլ A. ռիսկային․ առկա են սրտի փականային հիվանդության ռիսկի գործոններ:
 • Փուլ B. հարաճուն (պրոգրեսիվ). փականային հիվանդությունը թեթև կամ չափավոր ծանր է: Սրտի փականային ախտանիշները բացակայում են:
 • Փուլ C. անախտանիշ (ասիմպտոմատիկ) ծանր․ սրտի փականային հիվանդությունը ծանր է, սակայն ընթանում է առանց ախտանիշների:
 • Փուլ D. ախտանիշային (սիմպտոմատիկ) ծանր. սրտի փականային հիվանդությունը ծանր է և առաջացնում է ախտանիշներ:

Կանխատեսում

Այն, թե որքան լավ է անձը զգում ի մոտ միտրալ փականի ռեգուրգիտացիա ախտորոշվելուց հետո, տարբեր է: Սա կոչվում է կանխատեսում, որին բժիշկները նաև անվանում են պրոգնոզ: Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի պրոգնոզը կախված է՝

 • միտրալ փականի հիվանդության պատճառից
 • սրտի փականային հիվանդության փուլից
 • ռեգուրգիտացիայի ծանրության աստիճանից
 • տվյալ վիճակի տևողությունից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024