Skip to main content

Բուժում - Միտրալ ռեգուրգիտացիա

Ներկայում հասանելի են միտրալ անբավարարության կամ միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի արդյունավետ բուժման տարբեր մեթոդներ և միջամտություններ:

Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի բուժման նպատակներն են`

 • oգնել սրտին, որ ավելի լավ աշխատի
 • նվազեցնել ախտանիշները
 • կանխել բարդությունները:

Որոշ մարդիկ, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն թեթև միտրալ անբավարարություն, կարող են բուժման կարիք չունենալ: Ձեր բժիշկները, ի թիվս այլ բաների, բուժում նշանակելիս հաշվի են առնում ձեր ախտանիշները և հիվանդության փուլը:

Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի բուժումը կարող է ներառել՝

 • առողջ ապրելակերպի փոփոխություններ
 • կանոնավոր բժշկական այցեր
 • դեղամիջոցներ, որոնք բուժում են ախտանիշները և կանխարգելում բարդությունները, ինչպիսին են արյան մակարդուկները (թրոմբ)
 • վիրահատություն՝ վերականգնելու կամ փոխարինելու ախտահարված և պատշաճ չգործող միտրալ փականը:

Միտրալ փականի ռեգուրգիտացիայի բուժմամբ զբաղվում են սրտի հիվանդությունների ոլորտում մասնագիտացված բժիշկները՝ սրտաբանները:

Եթե ունեք միտրալ փականի ռեգուրգիտացիա, մտածեք բուժվել այնպիսի բժշկական կենտրոնում բուժաշխատողների բազմամասնագիտական թիմի հետ, որոնք պատրաստված և փորձառու են սրտի փականային հիվանդության գնահատման և բուժման մեջ:

Դեղորայքային բուժում

Դեղամիջոցները կարող են օգնել միտրալ փականի անբավարարության (ռեգուրգիտացիայի) ախտանիշները նվազեցմանը և սրտի փականային հիվանդության բարդությունների կանխարգելմանը:

Կախված ձեր իրավիճակից, ձեր բժիշկը կարող է նշանակել հետևյալ դեղամիջոցները:

 • Միզամուղներ (դիուրետիկներ)․ այս դեղամիջոցները նվազեցնում կամ կանխում են հեղուկի կուտակումը թոքերում և մարմնի այլ մասերում:
 • Հակամակարդիչներ կամ արյունը ջրիկացնողներ (անտիկոագուլյանտներ)․ եթե միտրալ փականի հիվանդության պատճառով ունեք նախասրտերի ֆիբրիլացիա (շողացող առիթմիա), բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ այս խմբի դեղամիջոցները՝ արյան մակարդուկների (թրոմբի) առաջացումը կանխելու համար: Նախասրտերի ֆիբրիլյացիան մեծացնում է արյան մակարդուկների և ինսուլտի ռիսկը:
 • Արյան ճնշման դեղամիջոցներ. բարձր արյան ճնշումը վատթարացնում է միտրալ փականի ռեգուրգիտացիան: Եթե ունեք միտրալ փականի անբավարարություն և բարձր արյան ճնշում, ձեզ կարող են նշանակել արյան ճնշումը նվազեցնող դեղամիջոցներ:

Վիրահատություն և այլ միջամտություններ

Ախտահարված կամ վնասված միտրալ փականը կարող է ի վերջո վերականգնման կամ փոխարինման կարիք ունենալ, նույնիսկ եթե ախտանիշներ չունեք: Միտրալ փականի հիվանդության վիրահատական բուժումը ներառում է միտրալ փականի վերականգնում և միտրալ փականի փոխարինում: Ձեր բժիշկները ձեզ հետ կքննարկեն այս միջամտություններից յուրաքանչյուրի ռիսկերն ու օգուտները՝ որոշելու, թե որ տարբերակը կարող է ձեզ առավելագույն օգուտ տալ՝ նվազագույն ռիսկերով:

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է վիրահատություն մեկ այլ սրտային հիվանդության համար, վիրաբույժը կարող է միաժամանակ կատարել միտրալ փականի վերականգնում կամ փոխարինում:

Միտրալ փականի վիրահատությունը սովորաբար կատարվում է կրծքավանդակի կտրվածքի միջոցով: Որոշ բժշկական կենտրոնների վիրաբույժները երբեմն օգտագործում են ռոբոտի օգնությամբ սրտի վիրահատություն՝ նվազագույն ինվազիվ միջամտություն, որտեղ ռոբոտ ձեռքերն օգտագործվում են վիրահատությունը կատարելու համար:

Միտրալ փականի վերականգնում

Միտրալ փականի վերականգնումը փրկում է գոյություն ունեցող փականը և կարող է պահպանել սրտի գործունեությունը: Հնարավորության դեպքում միտրալ փականի վերականգնումը խորհուրդ է տրվում, քանի դեռ առաջ չի եկել փականի փոխարինման հարցը: Փորձառու բժշկական կենտրոնում միտրալ ռեգուրգիտացիայի համար կատարված փականային վերականգնման միջամտությունները սովորաբար ունենում են բավարար արդյունքներ:

Միտրալ փականի վերականգնման վիրահատության ժամանակ վիրաբույժը կարող է՝

 • փակել սրտի փականում առկա անցքերը
 • վերամիացնել փականի կափույրները (փեղկերը)
 • հեռացնել փականի ավելորդ հյուսվածքը, որ կափույրներն ավելի կիպ փակվեն
 • վերականգնել միտրալ փականի կառուցվածքը՝ փոխարինելով այն պահող ձգանները
 • առանձնացնել միմյանց միաձուլված փականի կափույրները:

Միտրալ փականի վերականգնման այլ միջամտություններից մի քանիսը ներկայացված են ստորև:

 • Անուլոպլաստիկա. վիրաբույժը ձգում կամ ամրացնում է փականի շուրջ օղը, որը կոչվում է անուլուս: Անուլոպլաստիկա կարող է իրականացվել սրտի փականի վերականգնման այլ տեխնիկայի հետ միասին:
 • Վալվուլոպլաստիկա. այս բուժումն օգտագործվում է նեղացած բացվածքով միտրալ փականի վերականգնման համար: Այն կարող է առաջարկվել, նույնիսկ եթե դեռևս ախտանիշներ չունեք: Միջամտությունը կատարվում է բարակ խողովակի միջոցով, որը կոչվում է կաթետեր, որի ծայրին փուչիկ է: Վիրաբույժը կաթետերը ներմուծում է ձեռքի կամ աճուկի զարկերակի մեջ և ուղղորդում դեպի միտրալ փական: Փուչիկը փչվում է՝ լայնացնելով միտրալ փականի բացվածքը։ Այնուհետև փուչիկը դատարկվում է, և կաթետերն ու փուչիկը հեռացվում են:
 • Միտրալ փականի սեղմակ (կլիպս). այս բուժման ժամանակ բժիշկը աճուկի զարկերակով դեպի միտրալ փական ուղղորդում է հատուկ կաթետեր, որի ծայրին առկա է սեղմակ: Սեղմակն օգտագործվում է միտրալ փականի կափույրների փակումը բարելավելու համար: Այն նվազեցնում է փականով արյան հետհոսքի (ռեգուրգիտացիայի) չափը: Այս միջամտությունը կարող է քննարկվել այն մարդկանց համար, ովքեր ունեն միտրալ փականի ծանր ռեգուրգիտացիա կամ ովքեր չեն կարող ենթարկվել միտրալ փականի փոխարինման վիրահատության:

Միտրալ փականի փոխարինում

Միտրալ փականի փոխարինման ժամանակ վիրաբույժը հեռացնում է ախտահարված կամ վնասված միտրալ փականը և այն փոխարինում է մեխանիկական փականով կամ կովի, խոզի կամ մարդու սրտի հյուսվածքից ստացված փականով: Հյուսվածքային փականը հաճախ նաև կոչվում է կենսաբանական հյուսվածքային փական:

Երբեմն կատարվում է սրտային կաթետերիզացիա, որ այլևս լավ չաշխատող կենսաբանական հյուսվածքային փականի մեջ տեղադրվի փոխարինող փական: Սա կոչվում է փականի մեջ փականի միջամտություն:

Եթե ձեզ մոտ իրականացվել է միտրալ փականի փոխարինում մեխանիկական փականով, դուք պետք է ողջ կյանքի ընթացքում ընդունեք արյունը ջրիկացնող դեղամիջոցներ՝ հակամակարդիչներ, որ կանխարգելեք արյան մակարդուկների (թրոմբի) ձևավորումը: Կենսաբանական հյուսվածքային փականները ժամանակի ընթացքում քայքայվում են, և սովորաբար որոշ ժամանակ հետո դրանք անհրաժեշտ է փոխարինել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 27-04-2024