Skip to main content

Միտրալ փականի ստենոզն ախտորոշելիս ձեր բժիշկը զննում է ձեզ և որոշ հարցեր տալիս՝ կապված ձեր ախտանիշների և հիվանդության պատմության հետ։

Նա նաև կարող է հարցնել ձեր ընտանեկան պատմության (անամնեզի) մասին։

Բժիշկը լսում է ձեր սիրտը հատուկ գործիքով, որը կոչվում է ստետոսկոպ։ Միտրալ փականի ստենոզը հաճախ այս բացվածքի նեղացման պատճառով առաջացնում է ոչ նորմալ սրտային հնչյուններ, որը կոչվում է սրտի աղմուկ։ Բժիշկը նաև ստետոսկոպով լսում է ձեր թոքերը։ Միտրալ փականի ստենոզը երբեմն առաջացնում է թոքերում հեղուկի կուտակում։ Բժիշկներն այս շեղումն անվանում են թոքային կանգ։

Եթե ունեք միտրալ փականի ստենոզի ախտանիշներ, ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ։

Հետազոտություններ

Պատկերային հետազոտությունները կարող են ստուգել ձեր սրտի առողջական վիճակը։ Դրանց մի մասը կարող են հաստատել միտրալ ստենոզի ախտորոշման հաստատմանը և օգնել պատճառի հայտնաբերմանը։ Դրանք թույլ են տալիս, որ բժիշկն ընտրի ձեր լավագույն բուժումը։

Առավել հաճախ նշանակվող հետազոտությունները ներկայացված են ստորև։

 • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). այս հետազոտությունը կարող է հաստատել միտրալ ստենոզի ախտորոշումը։ Էխոսրտագրությունը թույլ է տալիս ստանալ շարժման մեջ գտնվող՝ կծկվող սրտի պատկերների շարք՝ օգտագործելով ձայնային ալիքներ։ Այն կարող է հայտնաբերել սրտի խոռոչներով թուլացած արյան հոսքի հատվածները և փականային խնդիրները։ Էխոսրտագրությունը նաև կարող է օգնել որոշելու միտրալ փականի ստենոզի ծանրության աստիճանը։ Կան հետազոտության երկու հիմնական մեթոդներ՝ ստանդարտ և տրանսթորացիկ։ Երկրորդն օգտագործում է կերակրափողով ներմուծված տվիչ (տրանսդյուսեր) և թույլ է տալիս ստանալ սրտի փականների ավելի մանրակրկիտ պատկերներ։ Եթե ձեզ ախտորոշել են շատ ծանր միտրալ ստենոզ, դուք հավանաբար կանցնենք էխոսրտագրություն տարեկան առնվազն 1-2 անգամ կամ ավելի հաճախ։
 • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). ԷՍԳ-ն արագ իրականացվող և անցավ հետազոտություն է, որը չափում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը: Այս հետազոտությամբ կրծքավանդակին, երբեմն՝ նաև ոտքերի ու ձեռքերին ամրացվում են սենսորներ (էլեկտրոդներ), որոնք լարերով միացված են ԷՍԳ սարքին կամ համակարգչին: ԷՍԳ արդյունքները տպվում են թղթի վրա կամ ցուցադրվում սարքի էկրանին: ԷՍԳ-ն ցույց է տալիս, թե որքան արագ կամ դանդաղ է սիրտը կծկվում: Բժիշկը ԷՍԳ-ի օգնությամբ նաև կարող է հայտնաբերել անկանոն սրտազարկերը (առիթմիաներ) և որոշել դրանց տեսակը:
 • Կրծքավանդակի ռենտգեն. սա ռենգտեն հետազոտության մի տեսակ է, որը թույլ է տալիս գնահատել սրտի և թոքերի վիճակը: Օրինակ, կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է ցույց տալ, թե արդյոք սիրտը մեծացած է, որը կարող է լինել սրտի փականային հիվանդության որոշ տեսակների նշաններից մեկը:
 • Վարժանքային կամ սթրես թեստեր. այս հետազոտությունները հաճախ ներառում են վազքուղու (տրեդմիլի) վրա քայլելը կամ անշարժ հեծանիվ վարելը, քանի դեռ սիրտը ստուգվում է ԷՍԳ-ով կամ ԷխոՍԳ-ով: Սթրես թեստերն օգնում են պարզել, թե ինչպես է սիրտն արձագանքում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը և արդյոք վարժանքի ընթացքում զարգանում են փականային հիվանդության ախտանիշներ: Եթե չեք կարող վարժանք կատարել, ձեզ կարող են տալ դեղամիջոց, որը խթանում է սրտի աշխատանքն այնպես, ինչպես լինում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ:
 • Սրտի ԿՏ. համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) համակցում է տարբեր ռենտգեն պատկերներ, որի շնորհիվ ստացվում է սրտի և սրտի փականների ավելի մանրակրկիտ խաչաձև հատած պատկերները (շերտագրեր): Սրտի ԿՏ-ն սովորաբար նշանակվում է ոչ ռևմատիկ ծագման միտրալ ստենոզը գնահատելու համար:
 • Սրտի ՄՌՏ. մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան օգտագործում է մագնիսական դաշտեր և ռադիոալիքներ՝ սրտի մանրամասն պատկերների շարք ստեղծելու համար: Սրտի ՄՌՏ-ն կարող է օգնել միտրալ փականի սթենոզի ծանրության աստիճանի գնահատմանը:
 • Սրտային կաթետերիզացիա. սա ոչ հաճախ է օգտագործվում միտրալ սթենոզի ախտորոշման համար, սակայն կարող է նշանակվել, եթե այլ հետազոտություններով ախտորոշումը չի հաստատվում կամ չի հաջողվում սահմանել ծանրության աստիճանը: Բժիշկը ձեռքի կամ աճուկի արյունատար անոթի լուսանցքով բարակ խողովակը, որը կոչվում է կաթետեր, ուղղորդում է դեպի սրտի զարկերակ: Կաթետերով ներմուծվում է կոնտրաստային նյութ, որը թույլ է տալիս ռենտգեն պատկերմամբ կամ տեսանկարահանմամբ ստանալ սրտի զարկերակների ավելի հստակ ուրվագծեր:

Միտրալ սթենոզի փուլի որոշում

Երբ հետազոտություններով հաստատվում է միտրալ կամ սրտի այլ փականային հիվանդության ախտորոշումը, բժիշկը կարող է տեղեկացնել ձեզ, թե որ փուլում է գտնվում ձեր հիվանդությունը: Սա օգնում է, որ ձեզ նշանակվի ձեր հիվանդությանն առավել համապատասխանող բուժում:

Սրտի փականային հիվանդության փուլը կախված է տարբեր գործոններից, ինչպիսիք են ախտանիշները, հիվանդության ծանրության աստիճանը, ախտահարված փականի կառուցվածքային փոփոխությունը և սրտի խոռոչներով և թոքերով արյան հոսքի առանձնահատկությունները:

Սրտի փականային հիվանդության համար սահմանվում են հետևյալ չորս հիմնական փուլերը:

 • Փուլ A. ռիսկային․ առկա են սրտի փականային հիվանդության ռիսկի գործոններ:
 • Փուլ B. հարաճուն (պրոգրեսիվ). փականային հիվանդությունը թեթև կամ չափավոր ծանր է: Սրտի փականային ախտանիշները բացակայում են:
 • Փուլ C. անախտանիշ (ասիմպտոմատիկ) ծանր․ սրտի փականային հիվանդությունը ծանր է, սակայն ընթանում է առանց ախտանիշների:
 • Փուլ D. ախտանիշային (սիմպտոմատիկ) ծանր. սրտի փականային հիվանդությունը ծանր է և առաջացնում է ախտանիշներ:

Կանխատեսում

Այն, թե որքան լավ է անձը զգում ի մոտ միտրալ փականի ստենոզ ախտորոշվելուց հետո, տարբեր է: Սա կոչվում է կանխատեսում, որին բժիշկները նաև անվանում են պրոգնոզ: Միտրալ ստենոզի պրոգնոզը կախված է՝

 • միտրալ փականի հիվանդության պատճառից
 • սրտի փականային հիվանդության փուլից
 • ստենոզի ծանրության աստիճանից
 • տվյալ վիճակի տևողությունից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024