Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ. ախտորոշում

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէ. ախտորոշում

Ձեր հիվանդությունն ախտորոշելիս բժիշկը կանցկացնի գնահատում՝ հիմնված ձեր գանգատների և ախտանիշների վրա, կզննի ձեր վերին շնչուղիները և կառաջարկի որոշ հետազոտություններ:

Արտաքին զննմամբ բժիշկը կգնահատի ձեր քիթ-ըմպանի անատոմիական առանձնահատկությունները, կփորձի հայտնաբերել հնարավոր շեղումներ կամ գերաճ ըմպանում, քթի խոռոչում կամ բերանում: Նա կարող է չափել ձեր պարանոցի և իրանի շրջանագծերը և ստուգել ձեր արյան ճնշումը:

Բժիշկը նաև կարող է ձեզ ուղեգրել քնի մասնագետի խորհրդատվության: Քնի մասնագետը կարող է անցկացնել լրացուցիչ գնահատում, մասնավորապես, որոշել հիվանդության ծանրության աստիճանը և հնարավոր բուժումը: Մասնագիտական գնահատումը կարող է ներառել քնի մշտադիտարկում ամբողջ գիշերվա ընթացքում, որը կազմակերպվում է քնի կենտրոնում կամ տանը:

Հետազոտություններ

Քնի օբստրուկտիվ ապնոէն ախտորոշելու համար քնի մասնագետը կարող է առաջարկել հետևյալ հետազոտությունները:

  • Պոլիսոմնոգրաֆիա. սա քնի հետազոտություն է, երբ ձեր քնած ժամանակ հատուկ սարքի օգնությամբ մշտադիտարկվում են ձեր սրտի, թոքերի և ուղեղի ակտիվությունը, շնչառության բնույթը, ոտքերի և ձեռքերի շարժումները և արյան թթվածնի մակարդակները: Մշտադիտարկումը կարող է շարունակվել ամբողջ գիշերվա ընթացքում կամ ընդմիջվել, եթե ախտորոշումը հաստատվում է, որից հետո շարունակվել վերին շնչուղիներում օդի շարունակական դրական ճնշմամբ սարքի միացումից հետո: Հիվանդության ախտորոշումը հաստատվում է պոլիսոմնոգրաֆիայի արդյունքում ստացված ցուցանիշների գնահատման շնորհիվ՝ հիմնված քնի մեկ ժամվա ընթացքում գրանցված շնչառական դեպքերի քանակի ու տեսակի վրա (կոչվում է ապնոէ-հիպոպնոէ գործակից)։ Ընդունված է նորմալ շեմային արժեք, որից բարձր ցուցանիշը վկայում է ապնոէի առկայության մասին և հիվանդության ծանրությունը ստանում է քանակական գնահատական, ըստ որի տարբերում են թեթև աստիճանի քնի օբստրուկտիվ ապնոէ՝ ժամում 5-ից 14,9 շնչառական դեպք, միջին ծանրության՝ ժամում 15-29,9 դեպք և ծանր՝ ժամում 30-ից ավել դեպք։ Պոլիսոմնոգրաֆիան նաև կարող է օգնել այլ բուժումներ պահանջող քնի խանգարման մյուս տեսակները ժխտելիս, որոնցից են՝ անհանգսիտ ոտքերի համախտանիշ (քնած ժամանակ ոտքերի պարբերական շարժումներ) կամ նարկոլեպսիա (ցերեկային ժամերին քնելու անզուսպ ցանկության «նոպա»):
  • Քնի ապնոէի տնային հետազոտություն. որոշ դեպքերում բժիշկը կարող է առաջարկել պոլիսոմնոգրաֆիայի ավելի պարզ, բայց և ավելի քիչ հնարավորություններ ունեցող տնային սարք, որը գնահատում է քնած ժամանակ ձեր օդահոսքի չափը, շնչառության բնույթը և արյան թթվածնի մակարդակը, հնարավոր է նաև՝ ոտքերի շարժումները և խռմփոցի ուժգնությունը:

Ձեր բժիշկը կարող է նաև ձեզ ուղեգրել քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվության, հատկապես, եթե առկա է քթի կամ ըմպանի անցանելիության հետ կապված խնդիրներ, օրինակ՝ անատոմիական նեղացում կամ խցանում (օրինակ՝ քթի միջնապատի ծռվածություն, սինուսիտ կամ քթի խոռոչի պոլիպներ):

Հոդվածը վերանայվել է՝ 29-04-2021