Կաթնախտ. ախտորոշում

Կաթնախտ. ախտորոշում

Բերանի կանդիդոզի ախտորոշումը կախված է վարակային ախտահարման տեղակայումից և հնարավոր պատճառի հայտնաբերումից:

Բերանի խոռոչի կանդիդոզն ախտորոշելիս ձեր բժիշկը կամ ատամնաբույժը կարող են՝

  • զննել ձեր բերանի խոռոչը
  • վերցնել բերանի խոռոչի սպիտակ փառից փոքր նմուշ՝ մանրադիտակային հետազոտության համար
  • ըստ անհրաժեշտության զննել ամբողջ մարմինը և առաջարկել արյան հետազոտություններ՝ հայտնաբերելու բերանի խոռոչի կանդիդոզի հնարավոր պատճառները:

Եթե բժիշկը կասկածում է, որ կանդիդոզը «իջել է» դեպի կերակրափողը, կարող է առաջարկել լրացուցիչ հետազոտություններ, օրինակ՝ բիոպսիա, կերակրափողի էնդոսկոպիկ հետազոտություն և այլն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 06-04-2021