Ֆիբրոմիալգիա
Ֆիբրոմիալգիա

Ֆիբրոմիալգիան հիվանդություն է, որը բնութագրվում է քրոնիկ տարածուն մկանակմախքային ցավերով, որոնք ուղեկցվում են ընդհանուր թուլությամբ, քնի, հիշողության և տրամադրության խանգարումներով:

Ոտքի առաջին մատի վալգուսային դեֆորմացիա (բունիոն)
Ոտքի առաջին մատի վալգուսային դեֆորմացիա (բունիոն)
Տենդոնիտ (տենդինիտ, ջլի բորբոքում)
Տենդոնիտ (տենդինիտ, ջլի բորբոքում)