Ողնային սկավառակի խնդիրներ
Ողնային սկավառակի խնդիրներ

Ողնային կամ միջողնային սկավառակների հետ կապված խնդիրները կարող են առաջացնել մեջքի ցավ, իշիաս կամ այլ գանգատներ:

Անկիլացնող սպոնդիլոարթրիտ (Բեխտերևի հիվանդություն)
Անկիլացնող սպոնդիլոարթրիտ (Բեխտերևի հիվանդություն)
Սպոնդիլոլիսթեզ
Սպոնդիլոլիսթեզ