Կիֆոզ
Կիֆոզ

​Կիֆոզը ողնաշարի դեպի առաջ ուղղված չափազանց կորությունն է՝ ուռուցիկ թեքությունը, որն արտահայտվում է մեջքի խոնարհված կեցվածքով (կուզ):

Ֆիբրոմիալգիա
Ֆիբրոմիալգիա
Բուրսիտ (ձուսպապարկի բորբոքում)
Բուրսիտ (ձուսպապարկի բորբոքում)