Ողնային սկավառակի խնդիրներ
Ողնային սկավառակի խնդիրներ

Ողնային կամ միջողնային սկավառակների հետ կապված խնդիրները կարող են առաջացնել մեջքի ցավ, իշիաս կամ այլ գանգատներ: