Skip to main content

Կանխարգելում - Պանկրեատիկ քաղցկեղ

Դուք կարող եք նվազեցնել ենթաստամոքսային գեղձի կամ պանկրեատիկ քաղցկեղի ռիսկը, եթե հետևեք այս խորհուրդներին:

  • Դադարեցրեք ծխելը. եթե ծխում եք, փորձեք դադարեցնել: Խոսեք ձեր բժշկի հետ այն մոտեցումների մասին, որոնք կօգնեն ձեզ ձերբազատվելու ծխախոտային արտադրանքներից, ինչպիսիք են փոխօգնության խմբերը, դեղամիջոցները և նիկոտինային փոխարինող թերապիան: Եթե չեք ծխում, երբեք մի՛ սկսեք։
  • Պահպանեք առողջ քաշը. եթե ունեք առողջ քաշ, աշխատեք պահպանել այն։ Եթե ցանկանում եք նիհարել, ձգտեք դանդաղ, կայուն քաշի կորստի՝ շաբաթական 0,5-ից 1 կիլոգրամ: Համատեղեք ամենօրյա ֆիզիկական վարժանքները բանջարեղենով, մրգերով և ամբողջահատիկ ձավարեղենով հարուստ սննդակարգի հետ՝ սնունդ ստանալով ավելի փոքր չափաբաժիններով:
  • Ընտրեք առողջ սննդակարգ. տարբեր գույնի մրգերով և բանջարեղենով և ամբողջահատիկ ձավարեղենով հարուստ սննդակարգը նաև կարող է օգնել քաղցկեղի առաջացման ռիսկի կրճատմանը:

Մտածեք նաև հանդիպել գենետիկ խորհրդատուի հետ, եթե ունեք ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի ընտանեկան պատմություն (անամնեզ): Գենետիկ բժիշկը կարող է գնահատել ձեր ընտանեկան առողջության պատմությունը (անամնեզ) և որոշել, թե արդյոք կարող եք օգուտ քաղել գենետիկ թեստից՝ հասկանալու ենթաստամոքսային գեղձի կամ այլ քաղցկեղի ձեր ռիսկը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024