Skip to main content

Պանկրեատիտ ախտորոշելիս բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ:

  • Արյան թեստեր. արյան թեստերը կարող են հայտնաբերել պանկրեատիկ ֆերմենտների (էնզիմների), օրինակ՝ ամիլազայի բարձրացած մակարդակներ:
  • Կղանքի թեստեր. քրոնիկ պանկրեատիտի ժամանակ կղանքում ճարպի մակարդակի չափումը կարող է օգնել հասկանալու, որ մարսողական համակարգը համարժեք կերպով չի ներծծում սննդանյութերը:
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). ԿՏ սքանը կարող է հայտնաբերել լեղապարկի քարեր (որոնք կարող են առաջացնել պանկրեատիտ) և գնահատել ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքման չափը:
  • Որովայնային գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). որովայնային սոնոգրաֆիայով կարող են ախտորոշվել ինչպես լեղապարկի քարերը, այնպես էլ ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքային այտուցը:
  • Էնդոսկոպիկ գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). սա թույլ է տալիս հայտնաբերել ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումը, ինչպես նաև պանկրեատիկ ծորանի կամ լեղածորանների խցանումները:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ-ի օգնությամբ հնարավոր է հայտնաբերել լեղապարկի, ենթաստամոքսային գեղձի և ծորանների կառուցվածքային և ախտաբանական շեղումներ:

Քրոնիկ պանկրեատիտի ախտորոշումը հաճախ դժվարացած է, քանի որ ախտանիշներն ավելի անորոշ են և նմանվում են այլ հիվանդություններին։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 01-06-2024