Ասբեստոզ
Ասբեստոզ

Ասբեստոզը թոքային հիվանդություն է, որը պատճառվում է ասբեստի փոշու երկարատև ներգործությունից:

Ասթմա