Skip to main content

Ախտորոշում - Սպեցիֆիկ ֆոբիա

Սպեցիֆիկ կամ հատուկ ֆոբիաների ախտորոշումը հիմնված է մանրակրկիտ կլինիկական հարցազրույցի և ախտորոշիչ ուղեցույցերի վրա:

Բժիշկը ձեզ կտա հարցեր, որոնք վերաբերվում են ձեր ախտանիշներին և կանցկացնի ձեր առողջական, հոգեբանական և սոցիալական պատմության գնահատում:

Ձեր բժիշկը հարցեր կտա ձեր ախտանիշների վերաբերյալ և կուսումնասիրի ձեր հիվանդության, հոգեբուժական և սոցիալական պատմությունը: Նա կարող է օգտագործել ախտորոշիչ չափորոշիչները, օրինակ՝ Հոգեկան խանգարումների ախտորոշիչ և վիճակագրական ձեռնարկը (DSM-5), որը հրապարակվել է Ամերիկյան հոգեբուժական ասոցիացիայի կողմից:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024