Skip to main content

Բարդություններ - Ակնագարիկ

Կոպի կոսմետիկ ձևափոխումը և տեսողության ժամանակավոր խանգարումն ակնագարիկի (հորդեոլումի) ամենատարածված բարդություններից են:

Չբուժվելու դեպքում ակնագարիկները միայն հազվադեպ են կարող հանգեցնել ավելի տարածված վարակների, որոնք ներառում են հարակնագնդային հյուսվածքները: Բացի այդ, ակնագարիկի կրկնությունը հաճախ է լինում, հատկապես, եթե չի պահպանվում ամենօրյա կանխարգելիչ կոպերի հիգիենան:

Ակնագարիկի պարունակության ոչ ճիշտ դատարկման բարդությունները ներառում են թարթիչների աճի խախտում, կոպերեզրի ձևափոխում կամ կոպերի խուղակ (ֆիստուլա):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024