Skip to main content

Ձեր բժիշկը սովորաբար ախտորոշում է ակնագարիկը (հորդեոլում)՝ պարզապես դիտելով ձեր կոպերը:

Ձեր բժիշկը կարող է օգտագործել լույս և խոշորացույց՝ ձեր կոպերը զննելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 26-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024