Skip to main content

Թրոմբոֆլեբիտն ախտորոշելու համար բժիշկը ձեզ կհարցնի ձեր գանգատների մասին և կփնտրի ձեր մաշկի մակերեսին մոտ ախտահարված երակներ:

Որոշելու համար, թե արդյոք ունեք մակերեսային թրոմբոֆլեբիտ կամ խորանիստ երակային թրոմբոզ (ԽԵԹ), ձեր բժիշկը կարող է ընտրել հետևյալ հետազոտություններից մեկնումեկը:

  • Գերձայնային հետազոտություն. ձեր ոտքի տուժած շրջանի մակերեսին հպող և շարժող փոքր սարքը (տվիչ կամ տրանսդյուսեր) ձայնային ալիքներ է ուղարկում ձեր ոտքի մեջ: Երբ այդ ալիքներն անցնում են ձեր ոտքի հյուսվածքների միջով և ետ անդրադարձվում, համակարգիչն ալիքները վերածում է գերձայնային ապարատի էկրանին արտացոլվող շարժական պատկերի: Գերձայնային հետազոտության տեսակներից մեկը, որը կոչվում է դոպլեր (դուպլեքս), կարող է հաստատել ախտորոշումը և տարբերակել մակերեսային և խորը երակային թրոմբոզը:
  • Արյան թեստ. արյան մակարդուկ (թրոմբ) ունեցող գրեթե յուրաքանչյուր ոք ունի արյան մեջ D դիմեր կոչվող բնական մակարդուկ լուծող նյութի բարձրացած մակարդակ: Սակայն D դիմերի մակարդակները կարող են բարձրանալ նաև այլ վիճակներում: Ուստի, D դիմեր թեստի արդյունքը վերջնական չէ, սակայն կարող է հուշել հետագա հետազոտությունների անհրաժեշտության մասին: Այն նաև օգտակար է ԽԵԹ-ը բացառելու և թրոմբոֆլեբիտի կրկնակի առաջացման ռիսկի տակ գտնվող մարդկանց նույնականացնելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024