Skip to main content

Ախտորոշում - Խոցային կոլիտ

Հյուսվածքային բիոպսիայով էնդոսկոպիկ միջոցառումները խոցային կոլիտի վերջնական ախտորոշման միակ միջոցն են:

Այլ տեսակի հետազոտությունները կարող են օգնել բացառելու բարդությունները կամ աղիների բորբոքային հիվանդության այլ ձևերը, ինչպիսին է Կրոնի հիվանդությունը:

Խոցային կոլիտի ախտորոշումը հաստատելու համար դուք կարող եք կատարել հետևյալ հետազոտություններից և միջոցառումներից մեկը կամ մի քանիսը:

Լաբորատոր թեստեր

  • Արյան թեստեր. ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել արյան անալիզներ՝ սակավարյունության (անեմիայի) առկայությունը ստուգելու համար` մի վիճակ, որի դեպքում բավարար քանակով արյան կարմիր բջիջներ (էրիթրոցիտներ) չկան՝ բավարար թթվածին ձեր հյուսվածքներ տեղափոխելու համար: Արյան թեստերը կարող են նաև օգնել ստուգելու վարակի կամ բորբոքման նշանները:
  • Կղանքի հետազոտություններ. կղանքում արյան սպիտակ բջիջները (լեյկոցիտներ) կամ որոշ սպիտակուցները կարող են վկայել խոցային կոլիտի մասին: Կղանքի նմուշը նաև կարող է օգնել բացառելու այլ խանգարումները, ինչպիսիք են բակտերիաների, վիրուսների և մակաբույծների հետևանքով առաջացած վարակները:

Էնդոսկոպիկ միջոցառումներ

  • Կոլոնոսկոպիա. այս քննությունը թույլ է տալիս ձեր բժշկին դիտել ձեր ամբողջ հաստ աղիքը՝ օգտագործելով բարակ, ճկուն, լուսավորված խողովակ, որի ծայրին տեղադրված է տեսախցիկ: Գործընթացի ընթացքում վերցվում են հյուսվածքային նմուշներ լաբորատոր վերլուծության համար: Սա հայտնի է որպես հյուսվածքային բիոպսիա: Ախտորոշումը կատարելու համար անհրաժեշտ է վերցնել հյուսվածքի նմուշ:
  • Ճկուն սիգմոիդոսկոպիա. ձեր բժիշկն օգտագործում է բարակ, ճկուն, լուսավորված խողովակ՝ ուղիղ աղիքի և ձեր հաստ աղիքի ստորին ծայրի՝ սիգմայաձև հաստ աղիքը դիտելու համար: Եթե ձեր հաստ աղիքը խիստ բորբոքված է, ամբողջական կոլոնոսկոպիայի փոխարեն կարող է նախընտրելի լինել այս հետազոտությունը:

Էնդոսկոպիկ միջոցառումներ

  • Ռենտգեն. եթե ունեք ծանր ախտանիշներ, ձեր բժիշկը կարող է օգտագործել ձեր որովայնի շրջանի ստանդարտ ռենտգեն՝ բացառելու լուրջ բարդությունները, ինչպիսիք են մեգակոլոնը կամ թափածակված հաստ աղիքը:
  • ԿՏ սքանավորում. ձեր որովայնի կամ կոնքի համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ԿՏ) սքանավորումը կարող է իրականացվել, եթե կասկածվում է խոցային կոլիտի բարդություն: ԿՏ սքանավորումը նաև կարող է բացահայտել, թե հաստ աղիքի որքան մասն է բորբոքված:
  • ԿՏ էնտերոգրաֆիա և մագնիսա-ռեզոնանսային (ՄՌ) էնտերոգրաֆիա. այս տեսակի ոչ ինվազիվ հետազոտություննեը կարող են առաջարկվել՝ բացառելու բարակ աղիքի ցանկացած բորբոքում: Այս թեստերն ավելի զգայուն են աղիներում բորբոքում հայտնաբերելու համար, քան սովորական պատկերային թեստերը: ՄՌ էնտերոգրաֆիան ճառագայթման փոխարեն օգտագործում է հզոր մագնիսական դաշտեր:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-06-2020
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024