Skip to main content

Առանձին դեղամիջոցներ

Առանձին դեղերի և դրանց խմբերի հակիրճ նկարագրություն, ազդեցություն, օգուտներ, ռիսկեր և կողմնակի ազդեցություններ

Այս բաժնում հրապարակվել է 8 հոդված։