Կիստոզ (ցիստիկ) ֆիբրոզ կամ մուկովիսցեդոզ
Կիստոզ (ցիստիկ) ֆիբրոզ կամ մուկովիսցեդոզ

Կիստոզ (ցիստիկ) ֆիբրոզը ժառանգական հիվանդություն է, որը գերազանցապես ախտահարում է թոքերը և մարսողական համակարգը։

Էդվարդսի համախտանիշ (տրիսոմիա 18)
Էդվարդսի համախտանիշ (տրիսոմիա 18)