Աթերոսկլերզ. ախտորոշում

Աթերոսկլերզ. ախտորոշում

Աթերոսկլերոզը սովորաբար ախտորոշվում է ուշացած, երբ որևէ օրգանի կամ հյուսվածքի արյունամատակարարումն այն աստիճան է թուլացել, որ բերել է համապատասխան գանգատների առաջացմանը:

Աթերոսկլերոզի, ինչպես ցանկացած մեկ այլ հիվանդության ախտորոշումը կազմված է մի շարք փուլերից և սկսվում է բժշկի հետ զրույցից: Մանրամասն պատմեք բժշկին ձեզ անհանգստացնող գանգատների, երևույթների կամ մտահոգությունների մասին:

Ձեզ լսելուց հետո բժիշկը զննում է ձեզ, որ հայտնաբերի նեղացած, լայնացած կամ պնդացած-կարծրացած զարկերակներին բնորոշ նշանները, օրինակ՝

  • նեղացած զարկերակից ներքև ընկած շրջանում թուլացած կամ չշոշափվող անոթազարկ (պուլս)
  • ախտահարված վերջույթի վրա արյան ճնշման նվազում
  • ախտահարված զարկերակը սթետոսկոպով լսելիս արտասովոր աղմուկների հայտնաբերում:

Ձեր նշած գանգատներից և զննմամբ գրանցված տվյալներից կախված բժիշկը կարող է ձեզ ուղեգրել մի շարք գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների:

Արյան հետազոտություններ

Լաբորատոր հետազոտությամբ կարող են հայտնաբերվել խոլեսթերինի և գլյուկոզի բարձր մակարդակներ, որը կարող է վկայել աթերոսկլերոզի առկայության բարձր հավանականության մասին: Հիշեք, որ դուք այս անալիզները պետք է հանձնեք քաղցած վիճակում (սննդի և ջրից բացի այլ հեղուկների վերջին ընդունումը պետք է լինի արյունը հանձնելուց առնվազն 12 ժամ առաջ):

Այլ լաբորատոր հետազոտությունների համար բժիշկը ձեզ կարող է տալ այլ ցուցումներ:

Դոպլեր (դուպլեքս) սոնոգրաֆիա

Բժիշկը կարող է ձեզ ուղեգրել դոպլեր կամ դուպլեքս ուլտրաձայնային հետազոտության (սոնոգրաֆիա), որի օգնությամբ չափվում է արյան հոսքի արագությունը և ճնշումը ձեր ձեռքերի, ոտքերի, պարանոցի տարբեր կետերում: Մասնագետները կարողանում են նաև կատարել չափումներ երիկամների զարկերակների վրա:

Դուպլեքս-չափումները կօգնեն ձեր բժշկին, որ գնահատի ձեր վերջույթների զարկերակներով արյան հոսքի բնույթը և, եթե կան այդ հոսքի խոչընդոտներ՝ դրանց տեղակայումը և բնույթը:

Կոճ-բազկային գործակից

Կոճ-բազկային գործակիցը թույլ է տալիս գնահատել ձեր վերջույթներում աթերոսկլերոզի առկայության հնարավորությունը: Այս հետազոտության ժամանակ համեմատվում է ձեր ձեռքերում (բազուկ) և ոտքերում (սրունքի վերկոճային շրջան) գրանցված զարկերակային ճնշումները և գնահատվում ծայրամասային զարկերակների հիվանդության առկայության հնարավորությունը. վերջինս հիմնականում ունի աթերոսկլերոզային ծագում:

Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)

Էլեկտրասրտագրությամբ գրանցվում է ձեր սրտից փոխանցվող էլեկտրական ազդանիշները: ԷՍԳ-ն հաճախ հայտնաբերում է նախկինում տարած սրտամկանի ինֆարկտը: Եթե ձեր գանգատները (օրինակ՝ ցավեր կրծքավանդակի շրջանում կամ հևոց) ի հայտ են գալիս ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ընթացքում (օրինակ՝ քայլելիս, աստիճաններով բարձրանալիս և այլն), բժիշկը կարող է առաջարկել, որ ձեր ԷՍԳ-ն կատարվի տրեդմիլ-հետազոտության ժամանակ (կոչվում է նաև «սթրես-ԷՍԳ»):

Սթրես-հետազոտություններ

Սթրես-հետազոտությունները թույլ են տալիս գնահատել, թե ինչպես է ձեր սիրտն աշխատում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում, ինչը թույլ է տալիս հայտնաբերել սրտամկանի «թաքնված» իշեմիան: Սթրես-հետազոտության ժամանակ սրտի աշխատանքը հետազոտվում է ԷՍԳ-ով կամ էխոսրտագրությամբ:

Սրտի կաթեթերիզացիա և անգիոգրաֆիա

Այս հետազոտությունը կարող է հաստատել, թե արդյոք ձեր սրտի պսակային զարկերակները նեղացած կամ խցանված են: Հետազոտության ընթացքում երկար, բարակ և ճկուն խողովակը (կաթետեր) ձեր ոտքի կամ մեկ այլ զարկերակից ներմուծում-խորացնում են մինչև սրտի զարկերակներ, որից հետո նույն կաթետերով ներարկում են կոնտրաստային նյութ և ռենտգեն պատկերման միջոցով դիտում և գնահատում են պսակային զարկերակների վիճակը:

Պատկերման այլ հետազոտություններ

Ձեր զարկերակները հետազոտելու համար բժիշկը կարող է ձեզ առաջարկել նաև գործիքային այլ հետազոտություններ, օրինակ՝ համակարգչային տոմոգրաֆիա (CT) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային անգիոգրաֆիա (ՄՌՏ-անգիոգրաֆիա): Այս հետազոտությունները հաճախ թույլ են տալիս հայտնաբերել խոշոր զարկերակների կարծրացումը և նեղացումը, ինչպես նաև զարկերակների պատին առկա անևրիզմաները և կալցիումական կուտակումները:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021