Բիպոլյար խանգարում․ բուժում

Բիպոլյար խանգարում․ բուժում

Բիպոլյար խանգարման բուժման նպատակն է մեղմացնել դեպրեսիայի և մանիայի դրվագների ընթացքը և կրճատել դրանց հաճախականությունը, որոնք թույլ կտան հնարավորինս նորմալացնել հիվանդի ամենօրյա կենսագործունեությունը։

Հիվանդության բուժումը և վերահսկումը սովորաբար երկարատև գործընթաց է։

Չբուժվելու դեպքում դեպրեսիայի կամ մանիայի դրվագները կարող են շարունակվել մինչև 6-12 ամիս։ Միջին հաշվարկով, 20 տարվա ընթացքում բիպոլյար խանգարմամբ մարդը կարող է ունենալ 5-6 դրվագ, իսկ առանց դեղերի կարգավորման՝ ավելի շատ։ Սակայն, արդյունավետ բուժման շնորհիվ արդեն իսկ առաջին 3 ամսվա ընթացքում այդ դրվագները սովորաբար մեղմանում են։

Հիվանդների մեծ մասը կարող է բուժվել տարբեր մոտեցումների զուգակցությամբ։ Բիպոլյար խանգարման բուժումը կարող է ներառել ստորև թվարկված մեթոդներից մեկը կամ ավելի հաճախ՝ մի քանիսը․

 • մանիան, հիպոմանիան (ավելի թեթև մանիա) կամ դեպրեսիան կանխարգելող դեղեր, որոնք հայտնի են որպես «տրամադրությունը կայունացնողներ» և նշանակվում են երկարատև ժամանակ ամենօրյա ընդունմամբ
 • դեպրեսիայի և մանիայի հիմնական ախտանիշների բուժման համար նշանակվող դեղեր
 • դեպրեսիայի կամ մանիայի դրդապատճառների (տրիգերներ) բացահայտում և հնարավորության դեպքում` դրանց կանխարգելում
 • հոգեբանական բուժման մեթոդներ, որոնց նպատակն է դեպրեսիայի կամ մանիայի հաղթահարման հմտությունները սովորելը, մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների բարելավմանն օժանդակելը և այլն
 • կենսակերպի կարգավորմանն ուղղված քայլեր, օրինակ՝ կանոնավոր վարժանքներ, սիրելի զբաղմունքների նախատեսում, սննդակարգի «առողջացում» և քնի կարգավորում։

Մարդկանց մեծ մասի բուժումը կարող է կազմակերպվել արտահիվանդանոցային պայմաններում։ Սակայն, հիվանդանոցային բուժումը կարող է դառնալ անխուսափելի, երբ դեպրեսիայի կամ մանիայի ախտանիշները ծանր են կամ առկա է ինքնավնասման կամ այլ մարդկանց վնասելու, սոցիալապես վտանգավոր դառնալու վտանգ։ Որոշ դեպքերում նաև կարող է առաջարկվել «ցերեկային ստացիոնար» բուժում, երբ դուք ցերեկվա ժամերին ստանում եք հիվանդանոցային բուժում, իսկ երեկոյան ժամերին վերադառնում տուն։

Դեղեր

Տրամադրության խանգարումները բուժելու և «լուսավոր» շրջանները կայունացնելու համար բժիշկը (հոգեբույժը) կարող է նշանակել տարբեր խմբերի դեղեր, որոնցից են՝

 • լիթիումի կարբոնատ («լիթիում»), որը նշանակվում է առնվազն 6 ամիս և ավելի երկար ժամանակ մանիայի, հիպոմանիայի և դեպրեսիայի ախտանիշների երկարատև բուժման համար
 • հակացնցումային դեղեր, օրինակ՝ Նատրիումի վալպրոատ, Կարբամազեպին և Լամոտրիգին, որոնք ավելի հաճախ նշանակվում են մանիակային դրվագների բուժման մեջ
 • հակափսիխոտիկ դեղեր, օրինակ՝ Արիպիպրազոլ, Օլանզապին, Ռիսպերիդոն և այլն, որոնք ավելի հաճախ նշանակվում են մանիայի կամ հիպոմանիայի ախտանիշները մեղմացնելու համար։

Եթե ձեզ նշանակել են հակափսիխոտիկներ, պետք է պարբերաբար այցելել բուժկենտրոն և ստուգել ընդհանուր առողջական վիճակը (առնվազն՝ 3 ամիսը մեկ անգամ, սակայն ցանկալի է՝ ավելի հաճախ)։ Նման ստուգումների անհրաժեշտությունն ավելի է աճում, եթե ունեք որևէ ուղեկցող հիվանդություն, օրինակ՝ դիաբետ։

Եթե դեղերի ընդունման պայմաններում այնուամենայնիվ զարգանում է դեպրեսիա, բժիշկը կարող է վերանայել դեղաչափերը կամ ավելացնել այլ դեղեր։

Բիպոլյար խանգարման դեպրեսիայի դրվագները կարող են բուժվել նույն մեթոդներով ու դեղերով, ինչպես կլինիկական դեպրեսիայի ժամանակ, օրինակ՝ նշանակվել հակադեպրեսանտներ։

Երբեք մի փորձեք ընդունել որևէ դեղ առանց բժշկի իմացության կամ փոփոխել ձեզ նշանակած դեղերը կամ դրանց դեղաչափերը։ Շատ կարևոր է, որ դեղերն ընդունվեն երկար ժամանակ, նույնիսկ եթե ձեր ինքնազգացողությունն անհամեմատ բարելավվել է։

Հոգեթերապիա

Որոշ մարդկանց համար հոգեբանական բուժումը կարող է դառնալ բավականին արդյունավետ, եթե նշանակվում է դեղերի հետ միասին մանիայի կամ դեպրեսիայի դրվագների միջև։ Հոգեթերապևտիկ մեթոդներից են՝

 • հոգեկրթություն և բիպոլյար խանգարման վերաբերյալ հավաստի տեղեկություններին ծանոթացում
 • կոգնիտիվ-վարքագծային թերապիա, որն առավել արդյունավետ է դեպրեսիայի բուժման ժամանակ
 • ընտանեկան թերապիա, որը հանդիսանում է փսիխոթերապիայի տեսակներից մեկը և հիվանդության բուժման մեջ օգտագործում է ընտանեկան կապերը
 • Էլեկտրացնցումային բուժում, որը կարող է նշանակվել ծանր հիվանդներին, երբ բուժման այլ տեսակները դառնում են անարդյունավետ։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 25-04-2021