Փորկապություն. ախտորոշում

Փորկապություն. ախտորոշում

Ընդհանուր արտաքին զննումից և ուղիղաղիքային մատնային քննությունից հետո բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ մի շարք հետազոտություններ և միջամտություններ, որ ախտորոշի քրոնիկ փորկապությունը և փորձի գտնել պատճառը:

  • Արյան թեստեր. բժիշկը կարող է որոնել որևէ համակարգային հիվանդություն, օրինակ՝ վահանաձև գեղձի հորմոնների ցածր (հիպոթիրեոզ) կամ կալցիումի բարձր մակարդակներ (հիպերկալցեմիա), որոնք կարող են ուղեկցվել փորկապությամբ:
  • Ռենտգեն հետազոտություն. ռենտգեն պատկերումը կարող է օգնել աղիքային անանցանելիության հայտնաբերմանը, ինչպես նաև գնահատելուն, թե արդյոք հաստ աղիքների ողջ երկարությամբ առկա են կղանքային զանգվածներ:
  • Ուղիղ աղիքի և հաստ աղու ստորին հատվածի՝ սիգմայաձև աղու հետազոտում (սիգմոիդոսկոպիա). այս միջոցառման ընթացքում հետանցքով ներմուծվում է ազատ ծայրին լույս և տեսախցիկ ունեցող բարակ ճկուն խողովակ և զննվում հաստ աղիքի ստորին հատվածները:
  • Ուղիղ աղիքի և ամբողջ հաստ աղու զննում (կոլոնոսկոպիա). այս ախտորոշիչ միջամտությունը բժշկին թույլ է տալիս զննել հաստ աղիքի բոլոր բաժինները ճկուն և ազատ ծայրին լույս ու տեսախցիկ ունեցող խողովակով (կոլոնոսկոպ): Կոլոնոսկոպիայից առաջ հետազոտվողին տրվում է ցավազրկող և սեդատիվ դեղորայք, որ նվազեցվի միջամտությամբ պատճառված անհարմարավետությունը։ Միջամտության ժամանակ բժիշկը կոլոնոսկոպը հետանցքով մտցնում է հաստ աղիք։ Կոլոնսկոպի նկարահանած տեսագրությունը բժիշկը տեսնում է հատուկ էկրանի միջոցով։ Կոլոնոսկոպիան կիրառվում է հաստ աղու նորագոյացությունների կասկածի դեպքում (նաև կարելի է վերցնել նաև հյուսվածքի նմուշ՝ բիոպսիա
  • Հետանցքային սեղմանի մկանային գործունեության գնահատում (անոռեկտալ մանոմետրիա). այս միջոցառման ժամանակ բժիշկը հետազոտվող մարդու հետանցքով մտցնում է բարակ ճկուն խողովակ, փչում վերջինիս ազատ ծայրին առկա փոքր փուչիկը, որից հետո խողովակը ետ է քաշվում դեպի սեղմանային մկան: Անոռեկտալ մանոմետրիան բժշկին թույլ է տալիս չափել աղիների պարունակության հեռացմանը մասնակցող մկանների համակարգված կծկումների ուժը:
  • Հետանցքային սեղմանի մկանային արագության գնահատում (բալոնային էքսպուլսիացիայի թեստ). բժիշկն այս միջոցառմանը հաճախ դիմում է անոռեկտալ մանոմետրիայի ընթացքում: Բալոնային էքսպուլսիացիայի թեստը չափում է այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում հետազոտվողը դուրս է մղում ուղիղ աղիքում տեղադրված ջրով լի փուչիկը:
  • Սննդախույսի աղիներով տեղաշարժման գնահատում (հաստաղիքային անցման հետազոտություն). այս միջոցառման ժամանակ հետազոտվողը կուլ է տալիս ռադիոակտիվ մարկեր կամ անլար փոքր գրանցող սարք և 24-48 ժամվա ընթացքում ռենտգեն նկարահանվում կամ գրանցվում է դրանց տեղաշարժն աղիների երկայնքով: Հետազոտությունը թույլ է տալիս հայտնաբերել աղիքային մկանների գործունեության խանգարումները:
  • Ուղիղ աղիքի ռենտգենոգրաֆիա կղազատման ընթացքում (դեֆեկոգրաֆիա). այս միջամտության ընթացքում բժիշկը նախ հետազոտվողի ուղիղ աղիք է ներմուծում բարիումային փափուկ մածուկ, որի կղազատման ընթացքը դիտվում է ռենտգեն պատկերմամբ: Հետազոտությունն օգնում է աղիքային արտանկումների հայտնաբերմանը, ինչպես նաև ուղիղ աղիքի մկանների գործունեության գնահատմանը:
  • ՄՌՏ դեֆեկոգրաֆիա. այս հետազոտությամբ, ինչպես բարիումային դեկոգրաֆիայի դեպքում էր, բժիշկը հետազոտվողի ուղիղ աղիք է ներմուծում կոնտրաստային գել, սակայն վերջինիս կղազատումը դիտվում է ՄՌՏ սքաների օգնությամբ: ՄՌՏ դեֆեկոգրաֆիան օգնում է փորկապության տարբեր պատճառների, օրինակ՝ ռեկտոցելեի կամ ուղիղաղիքային պրոլափսի հայտնաբերմանը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-12-2022