Skip to main content

Լնդաբորբի վաղ բուժումը սովորաբար ետ է զարգացնում լնդաբորբի ախտանիշները և կանխարգելում ավելի ծանր լնդային հիվանդության զարգացումն ու ատամների կորուստը:

Գինգիվիտի բուժման հաջողությունը նաև կախված է այն հանգամանքից, թե ինչ չափով եք հետևում բերանի խոռոչի ամենօրյա խնամքին և արդյոք դադարեցրել եք ծխախոտի օգտագործումը:

Գինգիվիտի մասնագիտական բուժումը ներառում է հետևյալը:

  • Ատամների մասնագիտական մաքրում. նախնական մասնագիտական մաքրումը ներառում է ատամնափառի, ատամնաքարերի մասնագիտական հեռացումը՝ միջոցառում, որը հայտնի է որպես «սքեյլինգ» և արմատային պլանավորում: Առաջինը ատամների մակերեսից և լնդերի ետևից մաքրում է ատամնաքարերն ու բակտերիաները, իսկ երկրորդը հեռացնում է բակտերիալ բորբոքման արգասիքները, առողջացնում արմատների մակերեսները և կանխարգելում ատամնաքարերի և բակտերիաների հետագա առաջացումը: Այս միջոցառումը կարող է իրականացվել հատուկ գործիքներով, լազերով կամ գերձայնային սարքով:
  • Անհրաժեշտության դեպքում ատամի վերականգնում. ծռված ատամները կամ միմյանց լավ չհարող ատամնապսակները կարող են գրգռել լնդերը և դժվարացնել ամենօրյա խնամքի միջոցով ատամնաքարերի հեռացումը: Նման դեպքերում, եթե առկա է գինգիվիտի բուժմանը խոչընդոտող որևէ խնդիր, ատամնաբույժը կվերացնի այն:
  • Շարունակական խնամք. գինգիվիտը սովորաբար «մաքրվում է» մասնագիտական մաքրումից հետո և լնդերի առողջ վիճակը պահպանվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ տնային պայմաններում հետևում եք բերանի խոռոչի հիգիենայի կանոններին: Ատամնաբույժը կարող է օգնել, որ մշակեք արդյունավետ երկարաժամկետ ծրագիր, որը նաև կներառի պարբերաբար այցեր, ատամների ու լնդերի զննում և ըստ անհրաժեշտության լրացուցիչ մաքրումներ:

Եթե մշտապես հետևում եք բերանի խոռոչի հիգիենային, մի քանի օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում հավանաբար կնկատեք, թե ինչպես են լնդերը վերականգնում իրենց առողջ վարդագույն երանգը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-11-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024