ԳԷՌՀ (ռեֆլյուքս). ախտորոշում

ԳԷՌՀ (ռեֆլյուքս). ախտորոշում

Դեպքերի մեծ մասի ժամանակ բժշկի կողմից գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս-հիվանդության (ԳԷՌՀ) ախտորոշումը մեծ դժվարություն չի ներկայացնում։

Նման դեպքերում ԳԷՌՀ ախտորոշվում է՝ ելնելով ձեր գանգատներից և հիվանդության մյուս ախտանիշներից։

Սակայն կան դեպքեր, երբ անհրաժեշտ է լինում անցնել լրացուցիչ հետազոտություններ։ Մասնավորապես, նման դեպքերի անհրաժեշտությունը կարող է առաջանալ, երբ՝

  • ախտորոշումը հստակ չէ
  • ախտանիշները կայուն են և բուժմանը չեն ենթարկվում
  • հնարավոր է այլ՝ ուղեկցող հիվանդությունների առկայություն
  • հնարավոր են բարդություններ
  • առկա են լուրջ ախտանիշներ, օրինակ՝ կլման ակտի դժվարություններ, արյունային փսխում, քաշի կորուստ, որոնք կարող են վկայել այլ հիվանդությունների առկայության մասին։

ԳԷՌՀ-ի ախտորոշման մեջ ավելի հաճախ օգտագործվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

  • կերակրափողի էնդոսկոպիկ հետազոտություն, որոնց միջոցով «ներսից» զննվում է կերակրափողի լորձաթաղանթը և որոշվում ռեֆլյուքսի առաջացրած բորբոքման (էզոֆագիտ) կամ այլ բարդությունների առկայությունը (այդ թվում՝ ախտահարված շրջանից բիոպսիայով հյուսվածքի նմուշառման և նախաքաղցկեղային փոփոխությունները՝ Բարետի կերակրափողը հաստատելու կամ ժխտելու միջոցով)
  • էզոֆագեալ մանոմետրիա, որի միջոցով կուլ տալու պահին չափում է կերակրափողի մկանների ռիթմիկ կծկումները, ինչպես նաև այդ կծկումների կոորդինացիան և ուժը
  • 24-ժամյա ամբուլատոր pH-մոնիթորինգ, երբ քիթստամոքսային (նազոգաստրալ) զոնդի միջոցով հսկվում է ստամոքսահյութի թթվայնությունը
  • կերակրափողի ռենտգեն հետազոտություն բարիումի ընդունումից հետո, երբ դուք խմում եք անվտանգ ռենտգեն-կոնտրաստային նյութ հանդիսացող բարիում պարունակող հեղուկ, որի կերակրափողով շարժումը և լուսանցքի եզրի բնույթը դիտվում է ռենտգեն հետազոտությամբ։

Ավելի հազվադեպ, հատկապես կերակրափողի ուռուցքային հիվանդություններն ախտորոշելիս կարող են նշանակվել նաև համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ) կամ մագինսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ):

Հոդվածը վերանայվել է՝ 23-04-2021