Skip to main content

Հիպոգլիկեմիան մի վիճակ է, երբ ձեր արյան շաքարի (գլյուկոզայի) մակարդակը ցածր է ստանդարտ միջակայքից:

Գլյուկոզան ձեր օրգանիզմի էներգիայի հիմնական աղբյուրն է:

Հիպոգլիկեմիան հաճախ կապված է դիաբետի բուժման հետ: Սակայն այլ դեղամիջոցներ և մի շարք հազվադեպ հանդիպող հիվանդություններ կարող են արյան շաքարի իջեցում առաջացնել այն մարդկանց մոտ, ովքեր չունեն դիաբետ:

Հիպոգլիկեմիան ունի անհապաղ բուժման կարիք: Մարդկանց մեծ մասի համար քաղցած վիճակում արյան շաքարը 3,9 միլիմոլ/լիտրում (մմոլ/լ) կամ 70 միլիգրամ մեկ դեցիլիտրում (մգ/դլ) կամ ավելի ցածր պետք է ծառայի որպես հիպոգլիկեմիայի ահազանգ: Բայց ձեր թվերը կարող են տարբեր լինել: Սակայն այս ցուցանիշը տարբեր մարդկանց համար կարող է տարբեր լինել: Հարցրեք այդ մասին ձեր բժշկին:

Բուժումը ներառում է ձեր արյան շաքարի արագ վերադարձը ստանդարտ տիրույթի սահմաններում՝ կա՛մ շաքարի բարձր պարունակությամբ սննդի կամ ըմպելիքների, կա՛մ դեղորայքի միջոցով: Երկարատև բուժումը պահանջում է հիպոգլիկեմիայի պատճառի հայտնաբերում և բուժում:

Իմացե՛ք ավելին դիաբետիկ հիպոգլիկեմիայի մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024