Նյարդային խզում

​Յուրաքանչյուր մարդ օրվա ընթացքում զգում է լարվածություն և անհանգստություն, սովորաբար՝ կառավարելի մակարդակով։

Երբ սթրեսն ու անհանգստության զգացումները հասնում են այն մակարդակի, որ ներգործում են մարդու առօրյա կյանքի վրա, նման վիճակը կարելի է նկարագրել որպես «նայրդային խզում»:

Նյարդկային խզումը, որը հայտնի է որպես «հոգեկան առողջության կրիզ», ներկայացնում է տագնապի հիվանդության մի ձև։ «Նյարդային խզումը» բժշկական տերմին չէ, քանի որ չի նկարագրում որևէ կոնկրետ առողջական վիճակ։ Այն ավելի շատ ընդհանուր տերմին է, որը հաճախ պայմանականորեն օգտագործում են՝ նկարագրելու մեկին, ով ակնհայտորեն չի կարողանում դիմակայել սթրեսը, անհանգստությունը կամ տագնապը, և դրանք դարձել են անկառավարելի։

Նյարդային խզումը կարող է պատճառվել այնպիսի դեպքով, որը մարդու մոտ առաջացնում է չափազանց մեծ սթրես, օրինակ՝ խիստ տրավմատիկ իրադարձություն կամ սիրելիի մահ։

Սակայն, մարդու «նյարդերը կարող են տեղի տալ» նաև աստիճանաբար խորացող սթրեսի արդյունքում, որը հաճախ առաջանում է աշխատանքի, փոխհարաբերությունների կամ ֆինանսական դժվարությունների հետ կապված ճնշումներից (ամուսնալուծությունը, բաժանումը կամ գործազրկությունը կարող են հանդես գալ որպս նպաստող գործոններ): Նման դեպքերում անհանգստությունը, սթրեսը և տագնապը կարող են զարգանալ երկար ժամանակի ընթացքում և հասնել մի կետի, երբ մարդն այլևս ի վիճակի չի լինում դիմակայել կամ անել իր նորմալ առօրյա գործերը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021