Skip to main content

Ձեր ոսկրային խտությունը կարող է չափվել հատուկ սարքի միջոցով, որն օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթների ցածր մակարդակ՝ ձեր ոսկորներում հանքանյութի համամասնությունը որոշելու համար:

Այս անցավ հետազոտության ժամանակ դուք պառկում եք փափուկ սեղանի վրա, և սքաներն անցնում է ձեր մարմնի վրայով: Շատ դեպքերում ստուգվում են միայն որոշ ոսկորներ՝ սովորաբար ազդրի և ողնաշարի: Հետազոտության արդյունքները սովորաբար ներկայացվում են T-score՝ համեմատելով առողջ մարդկանց նույն ցուցանիշի հետ։

Ոսկրերի խտությունը որոշող հետազոտություններից ներկայում լայն տարածում է ստացել դենսիտոմետրիան, որը գերձայնային հետազոտություն է: Այն տևում է մինչև 15-20 րոպե և թույլ է տալիս բարձր ճշգրտությամբ որոշել ոսկրային հյուսվածքի հանքային խտությունը։

Բժիշկը նաև կարող է ուշադրության արժանացնել ձեր տարիքը, սեռը, հիվանդության պատմությունը, նախկինում տեղ գտած կոտրվածքների դեպքերը, նախկինում և ներկա պահին առկա հիվանդությունները և վիճակները, ինչպես նաև արյան թեստով ստացված որոշ տվյալներ։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024