Skip to main content

Ախտորոշում - Պերիֆերիկ նեյրոպաթիա

Ծայրամասային կամ պերիֆերիկ նեյրոպաթիան ունի բազմաթիվ հնարավոր պատճառներ:

Ֆիզիկական քննությունից (բուժզննումից) բացի նեյրոպաթիայի կամ դրա պատճառի ախտորոշումը կարող է պահանջեր հետևյալ միջոցառումները:

  • Մանրակրկիտ հիվանդության պատմություն (անամնեզ). բժիշկը կուսումնասիրի ձեր հիվանդության ամբողջական պատմությունը: Անամնեզը կներառի ձեր ախտանիշները, ապրելակերպը, թունավոր նյութերի (տոքսինների) հետ շփումը, ալկոհոլի օգտագործման բնույթը և նյարդային համակարգի կամ նյարդաբանական հիվանդությունների ընտանեկան պատմությունը:
  • Նյարդաբանական քննություն. ձեր ընտանեկան բժիշկը կամ նյարդաբանը (նևրոպաթոլոգ) կարող են ստուգել ձեր ջլային ռեֆլեքները, մկանային տոնուսը և ուժը, որոշակի զգացողություններն ընկալելու ունակությունը, ինչպես նաև ձեր հավասարակշռությունը և կորդինացիան:

Հետազոտություններ

Բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ՝ ուղղված նեյրոպաթիայի պատճառի հայտնաբերմանը կամ համանման ախտանիշներով այլ առողջական խնդիրների ժխտմանը:

  • Արյան թեստ․ արյան լաբորատոր թեստերը կարող են հայտնաբերել վիտամինների ցածր մակարդակները, շաքարային դիաբետը, բորբոքման նշանները կամ մետաբոլիկ (նյութափոխանակության) խնդիրները, որոնք առաջացնում են ծայրամասային նեյրոպաթիա:
  • Պատկերային հետազոտություններ. համակարգչային տոմոգրաֆիկ (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիկ (ՄՌՏ) սքանավորումները կարող են գտնել միջողնային սկավառակների ճողվածքներ, սեղմված կամ ճնշված նյարդեր, ուռուցքներ կամ արյունատար անոթների և ոսկորների վրա ազդող այլ խնդիրներ:
  • Նյարդային գործառույթի թեստեր. էլեկտրոմիոգրաֆիան (ԷՄԳ) չափում և գրանցում է ձեր մկանների էլեկտրական ակտիվությունը՝ նյարդային վնասումը կամ ախտահարումը հայտնաբերելու համար: Այս դեպքում մկանների մեջ տեղադրվում է բարակ ասեղ (էլեկտրոդ), որն էլ չափում է էլեկտրական ակտիվությունը, երբ դուք կծկում եք նույն մկանախումբը: ԷՄԳ-ի ընթացքում սովորաբար նաև կատարվում է նյարդային հաղորդականության հետազոտություն: Այս դեպքում մաշկի վրա տեղադրվում են հարթ էլեկտրոդներ, որից հետո ցածրավոլտաժ էլեկտրական հոսանքով խթանում են հետազոտվող նյարդերը։ Բժիշկը գրանցում է, թե ինչպես են նյարդերն արձագանքում էլեկտրական ազդանիշներին:
  • Նյարդային գործառույթի այլ թեստեր. դրանցից է ինքնավար (ավտոնոմ) ռեֆլեքսային էկրանը: Այս հետազոտությունը գրանցում է, թե ինչպես են աշխատում ինքնավար (ավտոնոմ կամ վեգետատիվ) նյարդաթելերը: Այլ հետազոտություններից են քրտինքի թեստը, որը չափում է ձեր մարմնի քրտնելու ունակությունը և զգայական (սենսոր) թեստերը, որոնք գրանցում են, թե ինչպես եք զգում հպումը, թրթռումը, հովացումը և տաքությունը:
  • Նյարդի բիոպսիա․ այս դեպքում կատարվում է սովորաբար զգացողական (սենսոր) նյարդի փոքր հատվածի հեռացում և մանրադիտակային զննում, որը որոշակի իրավիճակներում կարող է օգնել նեյրոպաթիայի պատճառի հայտնաբերմանը:
  • Մաշկի բիոպսիա․ այս դեպքում հեռացվում է մաշկի փոքր հատված, որ ստուգվի նյարդային վերջավորությունների քանակը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-12-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024