Ֆարինգիտ․ ախտորոշում

Ֆարինգիտ․ ախտորոշում

Ձեր կամ երեխայի բժիշկը կստուգի առկա ախտանիշները և հարցեր կտա՝ կապված հիվանդության պատմության հետ:

Ըմպանաբորբն ախտորոշելիս բժիշկը նաև կանցկացնի զննում, որը ներառում է՝

  • լուսավորող գործիքի օգնությամբ ըմպանի, հավանաբար՝ նաև ականջային և քթային անցուղիների զննում
  • պարանոցի շոշափում և այտուցված գեղձերի (ավշային հանգույցների) առկայության ստուգում
  • ստետոսկոպով երեխայի թոքային շնչառության լսում:

Ըմպանի քսուք

Բազմաթիվ դեպքերում բժիշկը կարող է առաջարկել ըմպանաբորբի հավանական պատճառ հանդիսացող ստրեպտոկոկային բակտերիաների հայտնաբերման պարզ թեստ: Այս նպատակով լաբորատորիայում ըմպանի լորձաթաղանթից վերցվում է լորձի փոքր նմուշ: Արագ (ռապիդ) հակածնային թեստի արդյունքները ստացվում են ընդամենը մի քանի րոպե անց: Այնուամենայնիվ, կախված իրավիճակից, բժիշկը կարող է նշանակել ավելի հուսալի թեստ՝ քսուքի ցանքս, որի պատասխանը ստացվում է 24-48 ժամվա ընթացքում կամ ավելի ուշ:

Ռապիդ հակածնային թեստը չունի մեծ զգայունություն, թեև կարող է արագորեն հայտնաբերել ստրեպտոկոկային բակտերիան: Ուստի, ռապիդ թեստի բացասական պատասխան ստանալուց հետո բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ հանձնեք նաև քսուքի ցանքս (մարէաբանական հետազոտություն):

Որոշ դեպքերում բժիշկը նաև կարող է առաջարկել ստրեպտոկոկային բակտերիայի հայտնաբերման մոլեկուլյար թեստ, որն ունի մեծ զգայունություն և սպեցիֆիկություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 06-07-2021