Skip to main content

Ինսուլտի ​անհետաձգելի ​բուժումը կախված է նրանից, թե ինչ տեսակի ինսուլտ ունեք՝ իշեմիկ, թե՞ հեմոռագիկ (ուղեղային արյունազեղում):

Իշեմիկ ինսուլտի բուժումը

Իշեմիկ ինսուլտի բուժման համար բժիշկները պետք է արագ վերականգնեն արյան հոսքը դեպի գլխուղեղ: Սա կարելի է անել հետևյալով մեթոդներով:

 • Անհետաձգելի ներերակային դեղեր. թրոմբը քանդող ներերակային դեղամիջոցներով բուժումը պետք է իրականացվի առաջին 4,5 ժամվա ընթացքում՝ սկսած այն պահից, երբ առաջին անգամ ի հայտ են եկել ախտանշանները: Որքան շուտ տրվեն այս դեղերը, այնքան լավ: Արագ բուժումը ոչ միայն բարելավում է ձեր կյանքը փրկելու հնարավորությունները, այլև կարող է նվազեցնել բարդությունները: Ռեկոմբինանտային հյուսվածքային պլազմինոգենի ակտիվացնողի (ՀՊԱ, անգլերեն՝ TPA) ն/ե ներարկումը, որը նաև կոչվում է Ալտեպլազա (Ակտիվազա) կամ Տենեկտեպլազ (ՏՆԿազա) իշեմիկ ինսուլտի բուժման ոսկե ստանդարտ միջոց է: ՀՊԱ-ի ներարկումը սովորաբար կատարվում է ձեռքի երակով առաջին երեք ժամվա ընթացքում: Այս դեղամիջոցը վերականգնում է արյան հոսքը՝ լուծելով ինսուլտի պատճառ դարձած մակարդուկը: Արագորեն վերացնելով ինսուլտի պատճառը՝ այն կարող է օգնել մարդկանց ավելի լիարժեք վերականգնվել ինսուլտից հետո: Ձեր բժիշկը կքննարկի որոշակի ռիսկեր, ինչպիսիք են ուղեղի հնարավոր արյունահոսությունը՝ որոշելու, թե արդյոք ՀՊԱ-ն համապատասխանում է ձեզ:
 • Անհետաձգելի ներանոթային (էնդովասկուլյար) միջամտություններ. բժիշկները երբեմն իշեմիկ ինսուլտները բուժում են անմիջապես խցանված արյունատար անոթի ներսում: Ապացուցված է, որ էնդովասկուլյար բուժումը զգալիորեն բարելավում է արդյունքները և նվազեցնում է իշեմիկ ինսուլտից հետո երկարաժամկետ հաշմանդամությունը: Այս միջամտությունները պետք է իրականացվեն որքան հնարավոր է շուտ:
  • Գլխուղեղի մեջ անմիջականորեն ներմուծվող դեղեր (ներզարկերակային ֆիբրինոլիզ). բժիշկները երկար, բարակ խողովակ (կաթետեր) են մտցնում աճուկի զարկերակի միջով և այն ուղղում դեպի ուղեղ՝ ՀՊԱ-ն ներմուծելու անմիջապես այնտեղ, որտեղ ինսուլտը տեղի է ունեցել: Այս բուժման ժամանակային պատուհանը որոշ չափով ավելի երկար է, քան ներերակային ներարկված ՀՊԱ-ի դեպքում, սակայն դեռևս սահմանափակ է:
  • Մակարդուկի հեռացում ստենտային ռետրիվերի միջոցով. բժիշկները կարող են օգտագործել կաթետերին կցված սարք՝ ուղղակիորեն հեռացնելու թրոմբը գլխուղեղի խցանված արյունատար անոթից: Այս միջամտությունը հատկապես օգտակար է մեծ մակարդուկների դեպքում, որոնք չեն կարող ամբողջությամբ տարալուծվել ՀՊԱ-ով: Միջամտությունը հաճախ կատարվում է ներարկային ՀՊԱ-ի հետ համատեղ:

Ժամանակային պատուհանը, թե երբ կարելի է դիտարկել այս միջամտությունները, ընդլայնվում է ավելի նոր պատկերային տեխնոլոգիայի շնորհիվ: Բժիշկները կարող են պատվիրել պերֆուզիոն պատկերային հետազոտություններ (կատարված ԿՏ–ով կամ ՄՌՏ–ով), որն օգնում է պարզելու, թե որքան հավանական է, որ պացիենտը կարող է օգուտ ստանալ էնդովասկուլյար բուժումից:

Այլ միջամտություններ

Նոր ինսուլտի կամ ՏԻԳ–ի ռիսկը նվազեցնելու համար ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ աթերոսկլերոտիկ վահանիկով նեղացած զարկերակը «բացելու» միջամտություն: Կախված ձեր իրավիճակից, կան նման միջամտության մի քանի տարբերակներ:

 • Կարոտիսային էնդարտերէկտոմիա. քներակ զարկերակները (կարոտիսներ) արյունատար անոթներ են, որոնք անցնում են պարանոցի յուրաքանչյուր կողմով և գլխուղեղին արյուն մատակարարում։ Այս վիրահատությունը հեռացնում է քներակ զարկերակը փակող վահանիկը և կարող է նվազեցնել իշեմիկ ինսուլտի ռիսկը: Քներակային էնդարտերէկտոմիան նաև ռիսկեր է պարունակում, հատկապես սրտի հիվանդություն կամ այլ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար:
 • Անգիոպլաստիկա և ստենտավորում. անգիոպլաստիկայի ժամանակ վիրաբույժը աճուկային զարկերակի միջով կաթետեր է անցկացնում քնային զարկերակների մեջ: Այնուհետև կաթետերի ծայրին առկա փուչիկը (բալոն) փչում են՝ նեղացած զարկերակը լայնացնելու համար, որից հետո կարելի է տեղադրել ստենտ՝ բացված զարկերակի կրկնակի փակվելը կանխելու համար։

Հեմոռագիկ ինսուլտի բուժումը

Հեմոռագիկ ինսուլտի անհետաձգելի բուժումը կենտրոնանում է արյունահոսության վերահսկման և ավելորդ հեղուկի հետևանքով գլխուղեղի ճնշումը նվազեցնելու վրա: Բուժման տարբերակները ներառում են հետևյալը:

 • Անհետաձգելի միջոցառումներ. եթե դուք արյան մակարդումը կանխելու համար արյունը նոսրացնող դեղամիջոցներ` հակամակարդիչներ եք ընդունում , ձեզ կարող են տրվել դեղամիջոցներ կամ անցկացնել արյան բաղադրամասերի փոխներարկում՝ արյունը նոսրացնողների ազդեցությանը հակազդելու համար: Ձեզ կարող են նաև տրվել դեղամիջոցներ՝ նվազեցնելու գլխուղեղում ճնշումը (ներգանգային ճնշում), կարգավորելու արյան ճնշումը, կանխելու արյունատար անոթների կծկանքը (սպազմ) և կանխարգելելու հնարավոր ցնցումները:
 • Վիրահատություն. եթե արյունահոսության շրջանը մեծ է, բժիշկը կարող է կատարել վիրահատություն արյունը հեռացնելու և գլխուղեղի վրա ճնշումը թուլացնելու համար: Վիրահատություն կարող է առաջարկվել նաև հեմոռագիկ ինսուլտների հետ կապված արյունատար անոթների խնդիրները վերականգնելու համար: Ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ այս միջամտություններից մեկնումեկը ինսուլտից հետո կամ եթե հեմոռագիկ ինսուլտն առաջացել է անևրիզմայի, արտերիովենոզ մալֆորմացիայի (ԱՎՄ) կամ արյունատար անոթների այլ տիպի խնդրի պատճառով:
  • Վիրահատական կլիպավորում. վիրաբույժն անևրիզմայի հիմքում տեղադրում է մի փոքրիկ սեղմակ (կլիպ), որ դադարեցնի արյան հոսքը դեպի նույն անևրիզմա: Այս սեղմակը կարող է թույլ չտալ, որ անևրիզման պատռվի կամ կանխել վերջերս արյունահոսած անևրիզմայից նոր արյունահոսության վտանգը:
  • «Քոիլինգ» (ներանոթային էմբոլիզացիա). օգտագործելով կաթետեր, որը տեղադրվում է աճուկի զարկերակի մեջ և ուղղորդվում դեպի գլխուղեղ՝ վիրաբույժը անևրիզմայի մեջ տեղադրում է փոքրիկ բացվող պարույրներ՝ այն լցնելու համար: Սա արգելափակում է արյան հոսքը դեպի անևրիզմա և հանգեցնում արյան մակարդման:
  • ԱՎՄ-ի վիրահատական հեռացում. վիրաբույժները կարող են հեռացնել փոքր ԱՎՄ-ն, եթե այն գտնվում է գլխուղեղի հասանելի շրջանում: Սա վերացնում է պատռման վտանգը և նվազեցնում հեմոռագիկ ինսուլտի ռիսկը: Այնուամենայնիվ, միշտ չէ, որ հնարավոր է հեռացնել ԱՎՄ-ն, եթե այն գտնվում է ուղեղի խորքում, մեծ է, կամ եթե դրա հեռացումը չափազանց մեծ ազդեցություն կունենա ուղեղի նորմալ գործունեության վրա:
  • Ստերեոտակսիկ ռադիովիրաբուժություն. օգտագործելով բարձր կենտրոնացված ճառագայթման բազմաթիվ փնջեր, ստերեոտակսիկ ռադիովիրաբուժությունը առաջադեմ նվազագույն ինվազիվ բուժում է, որն օգտագործվում է արյան անոթների արատները վերականգնելու համար:

Ինսուլտից վերականգնում և ռեաբիլիտացիա

Անհետաձգելի բուժումից հետո ձեզ ուշադիր կհետևեն առնվազն մեկ օր: Դրանից հետո ինսուլտի բուժումը կենտրոնանում է ձեր հնարավորինս շատ գործառույթների վերականգնման և անկախ կյանքին վերադառնալու վրա: Ինսուլտի հետևանքները կախված են գլխուղեղի ներգրավված շրջանից և վնասված հյուսվածքի քանակից:

Եթե ինսուլտը ապտահարել է գլխուղեղի աջ կողմը, ապա կարող են տուժել ձեր ձախակողմյան շարժումներն ու զգացողությունները: Եթե ինսուլտը վնասել է ուղեղի ձախ կողմի ուղեղահյուսվածքը, տուժում է մարմնի աջ կեսի շարժունակությունը և զգացողությունները: Գլխուղեղի ձախ կեսի վնասումը կարող է առաջացնել խոսքի և լեզվի խանգարումներ:

Ինսուլտից ողջ մնացած մարդկանց մեծ մասը անցնում է վերականգնողական ծրագիր: Ձեր բժիշկը խորհուրդ կտա ամենախիստ թերապիայի ծրագիրը, որը դուք կարող եք անցնել՝ ելնելով ձեր տարիքից, ընդհանուր առողջական վիճակից և ինսուլտից առաջացած հաշմանդամության աստիճանից: Ձեր բժիշկը հաշվի կառնի ձեր ապրելակերպը, հետաքրքրությունները և առաջնահերթությունները, ինչպես նաև ընտանիքի անդամների կամ այլ խնամողների առկայությունը:

Ռեաբիլիտացիան կարող է սկսվել նախքան հիվանդանոցից դուրս գալը: Դուրս գրվելուց հետո դուք կարող եք շարունակել ձեր ծրագիրը նույն հիվանդանոցի վերականգնողական բաժանմունքում, մեկ այլ վերականգնողական բաժնում կամ հմուտ բուժքույրական հաստատությունում՝ ամբուլատոր ռեժիմով կամ տանը:

Յուրաքանչյուր մարդու մոտ ինսուլտից վերականգնումը տարբեր է: Կախված ձեր վիճակից, ձեր բուժման անձնակազմը կարող է ներառել՝

 • գլխուղեղի հիվանդությունների գծով վերապատրաստված բժիշկ (նյարդաբան)
 • ռեաբիլիտացիայի բժիշկ (ֆիզիոթերապևտ)
 • ռեաբիլիտացիայի բուժքույր
 • դիետոլոգ
 • ֆիզիոթերապևտ
 • զբաղվածության թերապևտ
 • ռեկրիացիոն թերապևտ
 • լոգոպաթոլոգ (լոգոպեդ)
 • սոցիալական աշխատող կամ դեպքի կառավարիչ
 • հոգեբան կամ հոգեբույժ
 • հոգևորական (քահանա):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024