Skip to main content

Ձեր բժիշկը, հավանաբար, կսկսի ձեր ախտանիշների մանրամասն պատմությունից (անամնեզ) և ֆիզիկական քննությունից (բուժզննում):

Դրանից հետո հավանաբար կպահանջվեն որոշակի հետազոտություններ՝ պարզելու, թե ինչն է առաջացնում ձեր ծնկան այտուցվածություն:

Պատկերային հետազոտություններ

Պատկերային հետազոտությունները կարող են օգնել գտնելու, թե որտեղ է տեղակայված խնդիրը: Տարբերակները ներառում են հետևյալը:

  • Ռենտգեն հետազոտություն. ռենտգենը կարող է օգնել կոտրվածքների կամ հոդախախտերի ժխտմանը: Ռենտգենը նաև թույլ է տալիս որոշելու, թե արդյոք ունեք ծնկան հոդի բորբոքում (արթրիտ):
  • Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). այս հետազոտությունն օգտագործում է ձայնային ալիքներ, որոնք օգնում են ստուգելու այնպիսի հիվանդությունների առկայությունը, որոնք կարող են ախտահարել ջլերը կամ կապանները:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). օգտագործելով ռադիոալիքներ և հզոր մագնիսական դաշտեր, ՄՌՏ-ն թույլ է տալիս հայտնաբերել ջլերի, կապանների կամ այլ փափուկ հյուսվածների վնասվածքները, որոնք չեն երևում ռենտգեն պատկերում:

Հոդի ասպիրացիա (արթրոցենտեզ)

Այս դեպքում օգտագործվում է ասեղ՝ ծնկան ներսից հեղուկ հեռացնելու համար: Հոդի ասպիրացիայով ստացված նմուշն ուղարկվում է լաբորատորիա, որ ստուգվի՝

  • արյան առկայությունը, որը կարող է վկայել վնասվածքների կամ արյունահոսության բերող խանգարումների մասին
  • բակտերիաների առկայությունը, որոնք կարող են առաջացնել վարակ
  • բյուրեղների առկայությունը, որը բնորոշ է պոդագրային կամ կեղծ պոդագրային:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 19-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 27-04-2024