Skip to main content

Տախիկարդիան ախտորոշելու համար բժիշկը սովորաբար կատարում է բուժզննում է հարցեր է տալիս ձեր ախտանիշների, առողջական սովորույթների և հիվանդության պատմության վերաբերյալ:

Հետազոտություններ

Հետազոտությունները, այս թվում սրտի պատկերային հետազոտությունները կարող են անցկացվել արտասովոր հաճախացած սրտազարկը հաստատելու և այն հիվանդությունները որոնելու համար, որոնք կարող են առաջացնել անկանոն սրտազարկ (առիթմիա):

 • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). այս արագ իրականացվող և անցավ հետազոտությունը չափում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը։ ԷՍԳ-ի ժամանակ էլեկտրոդները փակցվում են կրծքավանդակին, երբեմն՝ նաև ձեռքերին կամ ոտքերին։ ԷՍԳ-ն չափում է սրտի կծկում ապահովող յուրաքանչյուր էլեկտրական փուլի ժամանակը և տևողությունը: Ձեր բժիշկը կարող է որոնել ազդանշանային առանձնահատկություններ՝ որոշելու տախիկարդիայի տեսակը և այն, թե ինչպես կարող են սրտի հետ կապված խնդիրներն առաջացնել սրտազարկի հաճախացում: Որոշ անհատական սարքեր, ինչպիսիք են «խելացի ժամացույցները», կարող են իրականացնել ԷՍԳ վերահսկում: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե արդյոք այս տարբերակը կարող է ձեզ օգուտ տալ:
 • Հոլտեր մոնիտոր. բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ վերահսկեք ձեր սրտի ռիթմը տանը: Այս շարժական ԷՍԳ սարքը կարելի է կրել մեկ կամ ավելի օր՝ առօրյա գործունեության ընթացքում սրտի ակտիվությունը գրանցելու համար: Բժիշկը հավանաբար խորհուրդ կտա, որ նաև պահեք օրագիր և գրանցեք բոլոր այն գանգատները և մյուս ախտանիշները, որոնց հետ առնչվել եք այդ օրերի ընթացքում:
 • Պատահարի մոնիտոր. այս շարժական ԷՍԳ սարքը նախատեսված է մինչև 30 օր կրելու համար կամ այնքան ժամանակ, մինչև ունենաք առիթմիա կամ ախտանիշներ: Դուք սեղմում եք գրանցման կոճակը, երբ զգում եք գանգատներ:
 • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). էխոսրտագրությունը ձայնային ալիքների միջոցով ստեղծում է շարժման մեջ գտնվող (կծկվող) սրտի նկարներ: Այն կարող է հայտնաբերել սրտի խոռոչներով արյան հոսքի, սրտի փականների և մկանների հետ կապված խնդիրները:
 • Կրծքավանդակի ռենտգեն. կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է ցույց տալ սրտի և թոքերի վիճակը:
 • Սրտի մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). սրտի ՄՌՏ-ն կարող է տրամադրել սրտի խոռոչներով արյան հոսքի անշարժ կամ շարժվող պատկերներ: Այս հետազոտությունն առավել հաճախ առաջարկվում է փորոքային տախիկարդիայի կամ փորոքների ֆիբրիլյացիայի պատճառը որոշելու համար:
 • Համակարգային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). ԿՏ սքանավորումները միավորում են մի քանի ռենտգենյան պատկերներ՝ ուսումնասիրվող տարածքի ավելի մանրամասն՝ զուգահեռ հատույթներով պատկեր ստանալու համար: Սրտի ԿՏ-ն կարող է նշանակվել, եթե բժիշկը փնտրում է փորոքային տախիկարդիայի պատճառը:
 • Կորոնար անգիոգրաֆիա (կորոնարոգրաֆիա). կորոնարոգրաֆիա իրականացվում է՝ ստուգելու սրտի խցանված կամ նեղացած արյունատար անոթները: Այն օգտագործում է գունանյութ (կոնտրաստ) և հատուկ ռենտգենյան ճառագայթներ, որ ցուցադրի պսակային զարկերակների ներսը (լուսանցքը և անցանելիությունը)։ Կորոնարոգրաֆիա կարող է նշանակվել, որ գնահատվի սրտի արյան մատակարարումն այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն փորոքային տախիկարդիա կամ փորոքների ֆիբրիլյացիա:
 • Էլեկտրոֆիզիոլոգիական (ԷՖ, անգլերեն՝ EP) թեստ և քարտեզագրում. այս հետազոտությունը կարող է իրականացվել՝ հաստատելու տախիկարդիայի ախտորոշումը կամ որոշելու, թե սրտի որ մասում են առաջանում սխալ ազդանշանները: EP թեստը հիմնականում օգտագործվում է մեկուսացված (իզոլացված) առիթմիաների ախտորոշման համար: Ավելի հազվադեպ, այն կարող է օգտագործվել սինուսային տախիկարդիայի գնահատման համար: Այս թեստի ժամանակ բժիշկը բարակ, ճկուն խողովակները (կատետերներ) արյունատար անոթների միջով ներմուծում է մինչև սրտի տարբեր հատվածներ: Տեղադրվելուց հետո էլեկտրոդները կարող են քարտեզագրել սրտով էլեկտրական ազդանշանների տարածումը:
 • Սթրես թեստ. տախիկարդիայի որոշ տեսակներ առաջանում կամ վատթարանում են ֆիզիկական վարժանքների ժանանակ: Սթրես թեստի ժամանակ սրտի գործունեությունը վերահսկվում է անշարժ հեծանիվով կամ վազքուղու վրա քայլելու ընթացքում: Եթե սա ձեզ համար դժվար է, բժիշկը կարող է դրա փոխարեն տալ սրտի աշխատանքը խթանող դեղամիջոց:
 • Թեք սեղանի թեստ. այս թեստը երբեմն օգտագործվում է ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես է տախիկարդիան նպաստում ուշագնացությանը: Նախ, սեղանին հարթ պառկած ժամանակ ստուգվում են ձեր սրտի հաճախությունը և արյան ճնշումը: Այնուհետև, ուշադիր հսկողության ներքո, սեղանը թեքվում է այնպիսի դիրքի վրա, որ նմանեցնի կանգնածին վիճակին: Բժիշկը հետևում է, թե ինչպես են ձեր սիրտը և սրտի աշխատանքը վերահսկող նյարդային համակարգը արձագանքում ձեր դիրքի կտրուկ փոփոխություններին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 28-05-2024