Տախիկարդիա. ախտորոշում

Տախիկարդիա. ախտորոշում

Տախիկարդիայի ախտորոշումը պահանջում է մանրամասն զննում, հիվանդության պատմության գնահատում և տարբեր թեստեր:

Հիվանդությունն ախտորոշելու և տախիկարդիայի առանձնահատուկ տեսակը որոշելու համար բժիշկը կգնահատի ախտանիշները, կանցկացնի զննում, ինչպես նաև կտա հարցեր, որոնք վերաբերվում են ձեր առողջության սովորույթներին և հիվանդության պատմությանը:

Տախիկարդիան ախտորոշելիս նաև կարիք է առաջանում անցկացնել մի շարք սրտային թեստեր:

Էլեկտրասրտագրություն

Էլեկտրասրտագրությունը (ԷՍԳ) տախիկարդիայի ախտորոշման ամենատարածված գործիքն է: Այն անցավ հետազոտություն է, որը գրանցում է սրտի էլեկտրական գործունեությունը՝ օգտագործելով կրծքավանդակին և վերջույթներին կիպ հպած փոքր էլեկտրոդներ (սենսորներ):

ԷՍԳ-ն գրանցում է էլեկտրական ազդանշանների ժամանակագրությունը և ուժգնությունը, երբ դրանք անցնում են սրտի երկայնքով: Սրտաբանն ուսումնասիրում է այդ գրանցումները և որոշում տախիկարդիայի տեսակը, ինչպես նաև կապն առկա սրտային խնդիրների հետ:

Բժիշկը կարող է առաջարկել, որ տանն օգտագործեք փոքր շարժական ԷՍԳ սարք, որը կարող է սրտի ռիթմի վերաբերյալ տրամադրել ավելի մեծ տեղեկատվություն:

  • Հոլտեր մոնիտոր. սա շարժական փոքր ԷՍԳ սարք է, որը կարող եք պահել գրպանում կամ ժապավենով կախել պարանոցից: Այն գրանցում է սրտի գործունեությունը 24-ժամյա ժամանակային միջակայքում, որը թույլ է տալիս ուսումնասիրել և գնահատել սրտի ռիթմը այս 24 ժամվա ընթացքում: Բժիշկը նաև խորհուրդ կտա, որ պահեք օրագիր և գրանցեք բոլոր այն գանգատները և մյուս ախտանիշները, որոնց հետ առնչվել եք նույն 24 ժամվա ընթացքում:
  • Պատահարի մոնիտոր. սա շարժական ԷՍԳ սարք է, որը թույլ է տալիս վերահսկել սրտի գործունեությունը սկսած մեկ շաբաթից մինչև մի քանի ամսվա ընթացքում: Դուք կրում եք սարքը ամբողջ օրվա ընթացքում, սակայն սրտի գործունեության գրանցումները կատարվում են ոչ թե շարունակական, այլ մի քանի րոպեի ընթացքում, երբ նշում եք նոր գանգատներ կամ ախտանիշներ և սեղմում գրանցման կոճակը:
  • Այլ շարժական մոնիտորներ. որոշ նորագույն սմարթ-սարքեր նույնպես թույլ են տալիս անցկացնել ԷՍԳ մոնիթորինգ, որոնց մասին կարող եք տեղեկանալ բժշկից:

Էլեկտրոֆիզիոլոգիական թեստ

Բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ էլեկտրոֆիզիոլոգիական թեստ, որ հաստատի տախիկարդիայի ախտորոշումը կամ որոշի, թե սրտի հաղորդչական համակարգի որ հատվածի խնդիրն է առաջացնում սրտի կծկումների հաճախացում:

Սա ավելի բարդ թեստ է, որի ժամանակ աճուկի, ձեռքի կամ պարանոցի արյունատար անոթների լուսանցքներում տեղադրվում են բարակ ճկուն խողովակներ (կաթետեր), որոնց միջով սրտի տարբեր շրջաններին են մոտեցվում էլեկտրական ազդանշաններ գրանցող էլեկտրոդներ: Երբ բոլոր էլեկտրոդները տեղադրված են, սարքը գրանցում և ստանում է յուրաքանչյուր կծկման ժամանակ սրտի էլեկտրական ազդանշանների տարածման քարտեզը և հայտնաբերում առկա շեղումների տեղագրությունը։

Սրտի պատկերման թեստեր

Սրտի պատկերումը կարող է օգնել որոշելու, թե որ կառուցվածքային շեղումներն են ազդում արյան հոսքի վրա և կարող են նպաստել տախիկարդիայի առաջացմանը:

Տախիկարդիան ախտորոշելիս կարող են օգտագործվել սրտի պատկերման հետևյալ հետազոտությունները:

  • Էխոսրտագրություն (սրտի էխո). էխոսրտագրությունը ձայնային ալիքների օգնությամբ ստեղծում է սրտի շարժական պատկերներ: Այն կարող է հայտնաբերել թուլացած արյան հոսքի շրջանները, սրտի փականային շեղումները, ինչպես նաև ոչ նորմալ գործող սրտամկանի հատվածները:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). սրտային ՄՌՏ-ն կարող է տրամադրել սրտով արյան հոսքի անշարժ կամ շարժական պատկերներ, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել հնարավոր անկանոնությունները:
  • Համակարգային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). ԿՏ սքանը համակցում է տարբեր ռենտգենյան նկարահանումներ, որի արդյունքում ստացվում են սրտի ավելի մանրակրկիտ խաչաձև հատվող պատկերներ:
  • Կորոնար անգիոգրաֆիա (կորոնարոգրաֆիա). կորոնար անգիոգրաֆիան թույլ է տալիս ստուգել պսակային զարկերակներով արյան հոսքը և հայտնաբերել անոթային նեղացումներ կամ խցանումներ: Հետազոտության ընթացում ներարկվում է կոնտրաստային նյութ, որի շնորհիվ հատուկ ռենտգենյան պատկերմամբ տեսանելի են դառնում սրտի պսակային զարկերակների լուսանցքը և անցանելիությունը, ինչպես նաև հնարավոր խոչընդոտները:
  • Կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերում. այս հետազոտությամբ ստացվում են սրտի և թոքերի անշարժ պատկերներ, որը կարող է օգնել հայտնաբերելու սրտի մեծացումը:

Սթրես թեստ

Սթրես թեստը թույլ է տալիս հետազոտել սրտի գործունեությունը, երբ վերջինիս աշխատանքը ծանրաբեռնված է ֆիզիկական վարժանքով կամ սրտի ռիթմն արագացնող դեղամիջոցով։

Թեստի ընթացքում կրծքավանդակի վրա տեղադրվում են սրտի գործունեությունը գրանցող էլեկտրոդներ և առաջարկում, որ ֆիզիկական վարժանք անեք, օրինակ՝ քայլեք տրեդմիլի վրա: Կան սրտի սթրես տեստի մի շարք տարբերակներ, որոնց մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի սրտաբանը:

Թեք սեղանի թեստ

Այս թեստը երբեմն առաջարկվում է, որ գնահատվի, թե ինչպես է տախիկարդիան նպաստում ուշագնացությանը: Զրուցեք բժշկի հետ թեստի մանրամասներին ծանոթանալու համար:

Լրացուցիչ թեստեր

Բժիշկը նաև կարող է առաջարկել լրացուցիչ թեստեր, որոնք անհրաժեշտ են տախիկարդիայի առաջացմանը նպաստող հիվանդությունները կամ խանգարումներն ախտորոշելիս: Օրինակ, վահանաձև գեղձի ֆունկցիոնալ թեստերը թույլ են տալիս հայտնաբերել թիրեոտոքսիկոզը, որը հաճախ ուղեկցվում է տախիառիթմիաներով:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-06-2021