Տախիկարդիա. բուժում

Տախիկարդիա. բուժում

Տախիկարդիայի բուժման նպատակներն են՝ հաճախացած սրտազարկի դանդաղեցում, հետագա դրվագների կանխարգելում, բարդությունների կանխարգելում և տախիկարդիային նպաստող հիվանդությունների բուժում:

Հաճախացած սրտազարկի դանդաղեցում

Տախիկարդիան կարող է ինքնուրույն կարգավորվել: Դուք նաև կարող եք դանդաղեցնել սրտազարկը՝ օգտագործելով պարզ ֆիզիկական հնարքներ: Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում կարող է առաջանալ դեղամիջոցների կամ այլ բուժումների անհրաժեշտություն:

  • Թափառող նյարդի (վագուս) հնարքներ. բժիշկը կարող է խնդրել, որ տախիկարդիայի դրվագի դեպքում կատարեք այսպես կոչված վագուս հնարքներ՝ արհեստական հազալ, դեմքը խիստ սառը ջրով շփել և այլն: Այս գործողությունները խթանում են թափառող նյարդը, որն ունի սրտազարկը դանդաղեցնող ազդեցություն:
  • Դեղամիջոցներ. եթե վագուս հնարքները չեն օգնում, բժիշկը կարող է առաջարկել որևէ հակաառիթմիկ դեղամիջոց, որը կարող է կարգավորել հաճախացած սրտազարկը: Նման դեղամիջոցների ներարկումը սովորաբար իրականացվում է հիվանդանոցում կամ շտապբուժօգնության կողմից և երբեմն կոչվում է դեղաբանական կարդիովերսիա: Հակաառիթմիկ դեղամիջոցները նաև մատչելի են ներքին ընդունման (օրալ) ձևով:
  • Կարդիովերսիա. սա սրտի թույլ ավտոմատ հոսանքահարումն է, որը վերականգնում է նորմալ սրտազարկը: Բժիշկներն այս միջոցին դիմում են անհետաձգելի բուժօգնություն իրականացնելիս, երբ բոլոր մյուս միջոցները չեն օգնում կամ անհրաժեշտ է արագ վերականգնել սրտի նորմալ ռիթմը (օրինակ, երբ տախիկարդիայի դրվագն ուղեկցվում է արյան ճնշման կտրուկ անկմամբ):

Հաճախասրտության դրվագների կանխարգելում

Հետևյալ բուժումները թույլ են տալիս կանխարգելել կամ կառավարել տախիկարդիայի դրվագները:

  • Կաթետերային աբլացիա. այս միջամտության ժամանակ արյունատար անոթներով սրտի մեջ ներդրվում է մեկ կամ մի քանի կաթետեր, որոնց ծայրերին առկա էլեկտրոդներով հայտնաբերվում և ջերմային կամ ռադիոհաճախային էներգիայով ոչնչացվում են առիթմիա առաջացնող ախտաբանական օջախները: Կաթետերային աբլացիան չի պահանջում սրտի բաց վիրահատություն, սակայն կարող է իրականացվել սրտի կամ անոթների այլ վիրահատություններին զուգահեռ:
  • Դեղամիջոցներ. ներքին օգտագործման (օրալ) հակաառիթմիկ դեղամիջոցների կանոնավոր օգտագործումը կարող է կանխարգելել հաճախասրտությունը: Այլ սրտային դեղամիջոցները, օրինակ՝ կալցիումական անցուղիների պաշարիչներ կամ բետա-պաշարիչներ, կարող են զուգակցվել հակաառիթմիկ դեղամիջոցների հետ կամ նշանակվել դրանց փոխարեն:
  • Արհեստական ռիթմավար (փեյսմեյքեր). տախիկարդիայի որոշ տեսակներ կարող են բուժվել արհեստական ռիթմավարով: Վերջինս փոքր սարք է, որը փոքր վիրահատությամբ ներդրվում է մաշկի տակ: Երբ սարքը զգում է ոչ նորմալ սրտի ռիթմ, սրտին ուղարկում էլեկտրական ազդանշաններ, որոնց ազդեցությամբ սիրտը սկսում է կծկվել կայուն նորմալ ռիթմով:
  • Իմպլանտային կարդիովերտեր (անգլերեն հապավումը՝ ICD). եթե առկա է կյանքին սպառնացող տախիկարդիայի բարձր ռիսկ, բժիշկը կարող է առաջարկել իմպլանտային կարդիովերտեր: Վերջինս վիրահատությամբ տեղադրվում է կրծքավանդակի մեջ և ավտոմատ կերպով իրականացնում է կարդիովերսիա (սրտի էլեկտրահարում), եթե հայտնաբերում է վտանգավոր չափի հաճախացած սրտի ռիթմ:
  • Վիրահատություն. որոշ իրավիճակներում, երբ տախիկարդիայի պատճառը հավելյալ էլեկտրական անցուղիներն են, կարող է առաջանալ սրտի բաց վիրահատության անհրաժեշտություն: Տախիկարդիան կարող է բուժվել նաև սրտի հյուսվածքի փոքր կտրվածքով, որը սպիանալով փակում է ոչ նորմալ էլեկտրական ազդանիշների հաղորդման ուղին: Վիրահատությունը սովորաբար ցուցված է, եթե բուժման մյուս մեթոդներն արդյունավետ չեն կամ առկա է վիրաբուժական բուժում պահանջող սրտային հիվանդություն։

Արյան մակարդուկների (թրոմբ) կանխարգելում

Տախիկարդիայով որոշ մարդկանց մոտ բարձրանում է արյան մակարդուկի ձևավորման ռիսկը, որը կարող է առաջացնել ինսուլտ կամ սրտամկանի ինֆարկտ: Նման իրավիճակներում բժիշկը նշանակում է արյունը ջրիկացնող դեղամիջոցներ (հակամակարդիչներ), որ կրճատվի այդ ռիսկը։

Հիմնական հիվանդության բուժում

Եթե առկա է որևէ հիվանդություն, որը նպաստում է տախիկարդիայի առաջացմանը, օրինակ՝ սրտային հիվանդություն կամ թիրեոտոքսիկոզ, տվյալ հիվանդության բուժումը կարող է կանխարգելել կամ նվազեցնել տախիկարդիայի դրվագները։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 21-06-2021