Skip to main content

Հղիության ընթացքի տարածված խնդիրներ

Ձեր օրգանիզմը հղիության ընթացքում ենթարկվում է մեծ փոփոխությունների: Երբեմն այս փոփոխություններն առաջացանում են գրգռվածություն կամ անհարմարավետության զգացում (դիսկոմֆորտ), իսկ հազվադեպ նաև կարող են դառնալ լուրջ ահազանգ:

Այս բաժնում հրապարակվել է 16 հոդված։