Վարիկոզ երակները հղիության ընթացքում
Վարիկոզ երակները հղիության ընթացքում

Այտուցված ոտքերը, որոնց վրա երևում են ծռմռված կամ ցցված երակներ, հղիության ընթացում նորմալ, սակայն անհարմարավետ երևույթներ են:

Հետազոտությունների վերաբերյալ բժշկին տրվող հարցեր
Հետազոտությունների վերաբերյալ բժշկին տրվող հարցեր
Բեղմնականխում (կոնտրացեպցիա)
Բեղմնականխում (կոնտրացեպցիա)