Առաջադիր ընկերք (Placenta Previa)
Առաջադիր ընկերք (Placenta Previa)

Եթե դուք հղի եք և ընկերքը ամրացած է արգանդի ստորին հատվածում` պտղից ամբողջովին ցածր և փակում է արգանդի ներքին օղը, ուրեմն ձեզ մոտ առկա առաջադիր ընկերք։

Ծննդաբերության ցավազրկում
Ծննդաբերության ցավազրկում