Skip to main content

Ախտորոշում - Երիկամների սուր վնասում

​Եթե ձեր գանգատներն ու ախտանիշները​ հուշում ​են, որ ունեք սուր երիկամային անբավարարություն, ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ​որոշակի հետազոտություններ և միջամտություններ՝ ձեր ախտորոշումը հաստատելու համար:

Դրանք կարող են ներառել հետևյալը:

  • Մեզարձակման (դիուրեզի) չափում. 24 ժամվա ընթացքում միզելու չափը (ծավալը) կարող է օգնել ձեր բժշկին, որ որոշի ձեր երիկամների անբավարարության պատճառը:
  • Մեզի թեստեր. ձեր մեզի նմուշի լաբորատոր հետազոտությունը (մեզի անալիզ) կարող է բացահայտել շեղումներ, որոնք վկայում են երիկամային անբավարարության մասին:
  • Արյան թեստեր. ձեր արյան նմուշի լաբորատոր հետազոտությունը (արյան անալիզ) կարող է բացահայտել միզանյութի և կրեատինինի արագ աճող մակարդակները՝ երկու նյութեր, որոնք օգտագործվում են երիկամների գործունեությունը գնահատելու և երիկամային անբավարարությունը դասակարգելու համար:
  • Պատկերային հետազոտություններ. պատկերային հետազոտությունները, ինչպիսիք են գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա) և համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ), կարող են օգտագործվել ձեր երիկամները դիտելու համար:
  • Երիկամային հյուսվածքի նմուշառում՝ հետազոտելու համար. որոշ իրավիճակներում ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ երիկամի բիոպսիա՝ լաբորատոր հետազոտության համար երիկամի հյուսվածքի փոքր նմուշի հեռացում: Նման դեպքերում բժիշկը ձեր մաշկի միջով դեպի երիկամ է ներմուծում երկար ասեղ, որով կատարվում է երիկամային հյուսվածքի նմուշառում:

Իմացե՛ք ավելին երիկամների գործունեության լաբորատոր հետազոտության մեթոդների մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024