Skip to main content

Կանխարգելում - Անքնություն

Առողջ քնի սովորույթները կարող են օգնել անքնության կանխարգելմանը և նպաստել անխափան քնին:

Անքնությունը կանխարգելելու համար՝

  • պահպանեք անկողին մտնելու և առավոտյան արթնանալու ձեր ժամերն անփոփոխ, այդ թվում՝ ոչ աշխատանքային օրերին
  • մնացեք ակտիվ և նկատի ունեցեք, որ ցերեկային ժամերի ֆիզիկական ակտիվությունը նպաստում է խորը գիշերային քնին
  • ստուգեք ձեր դեղերը և ճշտեք ձեր բժշկից, թե արդյոք ընդունում եք այնպիսի միջոցներ, որոնք կարող են նպաստել անքնությանը
  • խուսափեք կամ սահմանափակեք ցերեկները ննջելը
  • խուսափեք կամ սահմանափակեք կոֆեինի և ալկոհոլի օգտագործումը, և մի՛ ծխեք
  • խուսափեք անկողին մտնելուց առաջ շատ սնունդ կամ ըմպելիքներ օգտագործելուց
  • դարձրեք ձեր ննջարանը քուն մտնելու համար հնարավորինս հարմարավետ և անկողինն օգտագործեք միայն սեռական շփման կամ քնելու համար
  • ստեղծեք ձեր անհատական թուլացնող գիշերային «ծեսը» (ռիտուալ), ինչպիսիք են տաք լոգանքը, ընթերցանությունը կամ թուլացնող երաժշտության լսելը:

Իմացե՛ք ավելին առողջ քնի սովորույթների և հմտությունների մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024