Օնկոմարկերներ (Ուռուցքային մարկերներ)

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

СА 19-9

Քաղցկեղային հակածին 19-9

Քաղցկեղային հակածին 19-9-ը համարվում է ենթաստամոքսային գեղձի կարցինոմայի մարկեր:

PSA-T

Պրոստատ-սպեց. հ/ծ, ընդհ.

Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածինը շագանակագեղձի հյուսվածքներին բնորոշ սպիտակուց է, որն օգտագործվում է որպես այս օրգանի օնկոմարկեր: Իրենից ներկայացնում է շագանակագեղձի ֆիզիոլոգիական էքսկրետոր արտադրությունը:

CEA

Կարցինոէմբրիոնային հակածին

Կարցինոէմբրիոնային հակածինը քաղցկեղների և դրանց մետաստազների մարկեր է:

AFP

Ալֆաֆետոպրոտեին

Ալֆաֆետոպրոտեինը մանկաբարձության մեջ հղիության մոնիթորինգի ընթացքում պտղի վիճակի հիմնական մարկերներից մեկն է, իսկ ուռուցքաբանությունում՝ լյարդի առաջնային քաղցկեղի մարկերը:

СА 15-3

Քաղցկեղային հակածին 15-3

Քաղցկեղային հակածին 15-3-ն ուռուցքային մարկեր է, որը նշանակվում է կրծքագեղձի կարցինոմայի ընթացքի հսկողության և բուժման արդյունավետությունը գնահատելու համար:

СА 125

Քաղցկեղային հակածին 125

Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 125-ը ձվարանների քաղցկեղի և վերջինիս մետաստազների հիմնական մարկերն է:

СА 72-4

Քաղցկեղային հակածին 72-4

Ածխաջրատային (քաղցկեղային) հակածին 72-4-ը օնկոֆետալ հակածին է և ոչ սպեցիֆիկ ուռուցքային մարկեր, որն օգտագործվում է ստամոքսի և ձվարանների քաղցկեղի հսկողության համար:

PSA-F

Պրոստատ-սպեց. հ/ծ, ազատ

Պրոստատ-սպեցիֆիկ հակածինը շագանակագեղձի հյուսվածքներին բնորոշ էքսկրետոր արտադրությունն է

CTN

Կալցիտոնին

Կալցիտոնինը կալցիումի նյութափոխանակության կարգավորիչն է, որն ուռուցքաբության ոլորտում նշանակվում է որպես վահանագեղձի մեդուլյար կարցինոմայի մարկեր: