Հոգեթերապիա (փսիխոթերապիա)
Հոգեթերապիա (փսիխոթերապիա)

Հոգեթերապիան կամ փսիխոթերապիան ոչ դեղորայքային բուժումների առանձնահատուկ մի խումբ է, որը տրամադրվում է հոգեթերապևտի (փսիխոթերապևտ), խորհրդատուի կամ հոգեբույժի կողմից:

Ֆիզիոթերապիա
Ֆիզիոթերապիա