Skip to main content

Բարձր արյան ճնշումն ախտորոշելու համար բժիշկը զննում է ձեզ և տալիս ձեր հիվանդության պատմության և առկա ախտանիշների վերաբերյալ հարցեր:

Բժիշկը լսում է ձեր սիրտը ստետոսկոպով:

Արյան ճնշումը չափվում է՝ օգտագործելով բազուկին փաթաթված մանժետ: Կարևոր է, որ մանժետը լինի համապատասխան չափի և կիպ գրկի ձեր բազուկը: Եթե այն չափից դուրս մեծ կամ փոքր է, արյան ճնշման ցուցանիշները կարող են տարբերվել: Մանժետը փչվում է ձեռքի տանձիկով կամ ավտոմատ սարքով:

Ամենաառաջին անգամ արյան ճնշումը պետք է չափվի երկու ձեռքերի վրա՝ ստուգելու տարբերությունը: Դրանից հետո պետք է օգտագործվի այն ձեռքը, որի վրա գրանցվել են ավելի բարձր ցուցանիշները:

Արյան ճնշումը չափվում է սնդիկի սյան միլիմետրերով (մմ ս.ս.): Արյան ճնշումը գրանցվում է երկու ցուցանիշներով:

  • Վերին թիվը կոչվում է սիստոլիկ ճնշում. առաջին կամ ավելի բարձր ցուցանիշը ներկայացնում է զարկերակներում ճնշումը, երբ սիրտը կծկվում է:
  • Ստորին թիվը կոչվում է դիաստոլիկ ճնշում. երկրորդ կամ ավելի ցածր ցուցանիշը ներկայացնում է զարկերակներում ճնշումը սրտի կծկումների միջև (երբ սիրտը թուլացած է):

Բարձր արյան ճնշումը (հիպերտենզիա) ախտորոշվում է, եթե արյան ճնշման ցուցանիշները հավասար կամ բարձր են, քան 130/80 մմ ս.ս.: Բարձր արյան ճնշման ախտորոշումը սովորաբար հիմնվում է տարբեր դեպքերում իրականացված երկու կամ երկու ճափումների միջինի վրա:

Արյան ճնշումը խմբավորվում է ելնելով նրանից, թե ինչքան բարձր է: Սա կոչվում է փուլայնություն: Այն օգնում է ճիշտ բուժում նշանակելուն:

  • 1-ին փուլի հիպերտենզիա. վերևի ցուցանիշը 130 և 139 մմ ս.ս.-ի միջև է, իսկ ստորին ցուցանիշը՝ 80 և 89 մմ ս.ս.-ի միջև:
  • 2-րդ փուլի հիպերտենզիա. վերևի ցուցանիշը 140 մմ ս.ս. կամ ավելի բարձր է կամ ստորին ցուցանիշը՝ 90 մմ ս.ս. կամ ավելի բարձր:

Երբեմն արյան ճնշման ստորին ցուցանիշը նորմալ է (80 մմ ս.ս.-ից ցածր), սակայն վերին ցուցանիշը բարձր է: Սա կոչվում է իզոլացված սիստոլիկ հիպերտենզիա: Այն 65 տարեկանից բարձր անձանց շրջանում բարձր արյան ճնշման տարածված տեսակ է:

Հետազոտություններ

Եթե ձեզ մոտ ախտորոշվել է բարձր արյան ճնշում, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ պատճառի ստուգման թեստեր:

  • Ամբուլատոր մոնիթորինգ. արյան ճնշման երկարատև հսկման թեստը կարող է նշանակվել, որ 6 կամ 24 ժամվա ընթացքում ըստ սահմանված պարբերականությամբ չափվի արյան ճնշումը: Արյան ճնշման ամբուլատոր մոնիթորինիգը թույլ է տալիս գնահատել, թե ինչպիսի փոփոխությունների ենթարկվում ձեր արյան ճնշումը օրվա տարբեր ժամերին (օրինակ՝ ցերեկները և գիշերները) կամ ինչպես է ճնշումը պատասխանում առօրյա ֆիզիկական և այլ սթերսներին:
  • Լաբորատոր թեստեր. արյան և մեզի թեստերը նշանակվում են՝ ստուգելու այն հիվանդությունները, որոնք կարող են պատճառել կամ վատթարացնել բարձր արյան ճնշումը: Օրինակ, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ ստուգեք արյան խոլեստերինի և շաքարի մակարդակները: Ձեզ նաև կարող են նշանակվել երիկամների, լյարդի և վահանաձև գեղձի գործունեության թեստեր:
  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). ԷՍԳ-ն սրտի էլեկտրական ակտիվությունը չափող արագ իրականացվող և անցավ հետազոտություն է: Այն տեղեկություն է տալիս սրտի ռիթմի մասին:
  • Էխոսրտագրություն («սրտի էխո»). սա գերձայնային ալիքներ օգտագործող անցավ հետազոտություն է, որը թույլ է տալիս ստանալ աշխատող սրտի ռեալ ժամանակի մեջ պատկերներ: Սրտի էխոն ցույց է տալիս, թե ինչպես է արյունը տեղաշարժվում սրտի խոռոչներով և անցնում փականները:

Զարկերակային ճնշման չափում տանը

Բժիշկը կարող է խնդրել, որ տանը կանոնավոր կերպով չափեք ձեր արյան ճնշումը: Սա թույլ է տալիս վերահսկել արյան ճնշման տատանումները, ինչպես նաև ստուգել, թե որքան արդյունավետ են ազդում նշանակված դեղերը կամ արդյոք հիվանդության ընթացքը չի վատթարանում:

Արյան ճնշման չափման տնային սարքերն ազատ վաճառվում են դեղատներում: Դրանցից օգտվելիս համոզվեք, որ ձեր սարքը ճիշտ է աշխատում, ունեք ձեր բազկին համապատասխանող մանժետ (թևքածալ), և բազկի շուրջ մանժետը փաթաթում եք ճիշտ ձևով: Նկատի ունեցեք, որ խորհուրդ չի տրվում օգտագործել դաստակի կամ մատների միջոցով արյան ճնշումը չափող սարքեր, քանի որ հաճախ դրանց արդյունքները բավարար վստահելի չեն:

Իմացե՛ք ավելին, թե ինչ է առողջ զարկերակային ճնշումը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 02-06-2024