Սինուսիտ
Սինուսիտ

Սինուսիտը դեմքի ոսկրերի հաստության մեջ գտնվող խոռոչների՝ ծոցերի բորբոքային հիվանդություն է։