Ֆերմենտներ

Հապավում

Անվանում

Հակիրճ ներկայացում

CHE

Խոլինէսթերազ

Խոլինէսթերոզը ֆերմենտ է, որը մասնակցում է խոլինի տարբեր եթերների հիդրոլիզին (ացետիլխոլին, բուտիրիլխոլին):

ACP

Թթվային ֆոսֆատազ

Թթվային ֆոսֆատազը ֆերմենտ է, որը մասնակցում ֆորֆորական թթի փոխանակությանը և իր ամենաբարձր ակտիվությունը դրսևորում է թթվային միջավայրում (рН 5,0-5,5):

LDH

ԼԴՀ

Լակտատդեհիդրոգենազը գլիկոլիտիկ ֆերմենտ է, որը մասնակցում է գլյուկոզի փոխանակության վերջնային փուլերին՝ կատալիզացնելով պիրուվատի փոխակերպվելը լակտատի:

AST

ԱՍՏ

Ասպարտատամինոտրանսֆերազը ներբջջային ֆերմենտ է, որը մասնակցում է ամինաթթուների փոխանակությանը:

ALP

Հիմնային ֆոսֆատազ

Հիմնային ֆոսֆատազը ֆերմենտ է, որը մասնակցում է ֆոսֆորական թթվի փոխանակման ռեակցիաներին, pH-ի 8,6-10,1 օպտիմալ արժեքների դեպքում

GGT

ԳԳՏ

Գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազը միկրոսոմային ֆերմենտ է, որը հանդիպում է բազմաթիվ պարենխիմատոզ օրգաններում և մասնակցում ամինաթթուների փոխանակությանը:

AMY-P

Ալֆա-ամիլազա պանկր.

Պանկրեատիկ ալֆա-ամիլազան ֆերմենտ է, որը կատալիզացնում է օսլայի, գլիկոգենի և որոշ սախարիդների հիդրոլիզը:

AMY-T

Ալֆա-ամիլազա ընդհ.

Ալֆա-ամիլազան ֆերմենտ է, որը մասնակցում է ածխաջրատների տրոհմանը:

LIP

Լիպազա

Լիպազան տրիգլիցերիդների հիդրոլիզը կատալիզացնող ֆերմենտ է:

CK-MB

Կրեատինկինազ-ՄԲ

Կրեատինկինազ-МВ-ն հանդիսանում է կրեատինկինազի MB իզոֆերմենտը, որը բնորոշ է սրտամկանի հյուսվածքին:

CK

Կրեատինկինազ

Կրեատինկինազը ֆերմենտ է, որը բնորոշ է մկանային հյուսվածքներին:

ALT

Ալանինամինոտրանսֆերազ

Ալանինամինոտրանսֆերազը ներբջջային ֆերմենտ է, որը մասնակցում է ամինաթթուների փոխանակությանը: